Poukážky na tepelné čerpadlá dostane v decembri ďalších 360 domácností

Slovenská inovačná a energetická agentúra vydá v utorok 14. decembra 2021 ďalších približne 360 poukážok na tepelné čerpadlá pre domácnosti, ktoré podali žiadosti v projekte Zelená domácnostiam II. Na inštaláciu zariadení budú mať predĺženú lehotu päť mesiacov. Poukážky k ostatným  zaregistrovaným žiadostiam budú vydané začiatkom budúceho roka.

Približne 360 poukážok na tepelné čerpadlá bude vydaných 14. decembra 2021 v pravidelnom čase o 11 h.  Dovtedy si môžu domácnosti podané žiadosti skontrolovať a v prípade potreby upraviť. Ak zistia chybu, môžu zadané údaje po prihlásení do informačného systému zmeniť s výnimkou údajov o mieste inštalácie.

Momentálne už nie je možné podávať nové žiadosti o poukážky k žiadnemu zo štyroch druhov podporovaných zariadení, pretože všetky mimoriadne vyčlenené prostriedky na tento rok sú rezervované. Keďže v roku 2022 budú finančné prostriedky vyčlenené na projekt Zelená domácnostiam II vyčerpané, SIEA pripravuje ešte jeden menší projekt v rámci aktuálneho programového obdobia. Jeho cieľom bude zabezpečiť domácnostiam kontinuálnu podporu až do začiatku nového programového obdobia, v ktorom sa plánuje pokračovať s takouto formou pomoci.

Tohtoročné oprávnené obdobie na registráciu žiadostí a vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam II sa skončí 15. decembra 2021. Ďalšie poukážky k zaregistrovaným žiadostiam bude SIEA vydávať začiatkom budúceho roka. Aktuálne čaká v zásobníkoch na vydanie poukážok 923 žiadostí o príspevky na inštaláciu tepelných čerpadiel, 341 na kotly na biomasu, 319 na fotovoltické panely a 77 žiadostí na slnečné kolektory.

Celkovo bolo z Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam II zatiaľ podporených viac ako 16 560 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Suma doteraz preplatených poukážok je 33,2 milióna €. Na podporu inštalácií je v projekte vyčlenených celkom 41,2 milióna €.