Oznam o zverejnení príkladu finančnej analýzy k Výzve OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnila vzorový príklad k vypracovaniu Finančnej analýzy v rámci Výzvy zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (OPKZP-PO4-SC451-2017-20).

 

Podrobnosti  nájdete na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia v časti FAQ Energetika : www.op-kzp.sk