Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2021-73

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2021-73 zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia uzavrie výzvu dňa 30.6.2022.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy.