Oznam o dočasnej zmene kontaktov oddelenia Informovania a komunikácie EŠIF

SIEA dočasne zmenila telefonické a písomné kontakty oddelenia pre informovanie a komunikáciu Sekcie  implementácie EŠIF. Všetky otázky a požiadavky k doptovo orientovaným výzvam budú vybavované telefonicky alebo e-mailom počas pracovných dní od 8. h do 16. h. 

V  termíne od 17.3.2020 do 27.3.2020 sa dočasne menia telefonické a e-mailové kontakty oddelenia pre informovanie a komunikáciu sekcie EŠIF nasledovne:

pre Operačný program Kvalita životného prostredia:

výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC421-2019-59, OPKZP-PO4-SC451-2019-57, OPKZP-PO4-SC441-2019-53, OPKZP-PO4-SC441-2017-35

mobil: 0908 782 709, 0918 411 620

e-mail: denisa.rakovska@siea.gov.sk a martina.andelova@siea.gov.sk

výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC421-2018-46, OPKZP-PO4-SC451-2019-60 a OPKZP-PO4.SC411-2019-61

mobil: 0907 171 698

zuzana.murinova@siea.gov.sk

 

pre Operačný program Výskum a inovácie:

výzva s kódom: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

mobil: 0907 741 423

viera.kominakova@siea.gov.sk

Vo všetkých konzultačných a poradenských centrách, ktoré SIEA spravuje v rámci národných projektov podporených z EŠIF, sú obmedzené osobné konzultácie. Centrá sú pre verejnosť uzatvorené, naďalej však vybavujú požiadavky klientov telefonicky, elektronicky a dokumenty doručené poštou.