Vzorová úloha verejného sektora v oblasti energetickej efektívnosti sa má posilniť

V Európskej zelenej dohode Komisia stanovila, že ide o „novú stratégiu rastu, ktorej cieľom je transformovať EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú do roku 2050 čisté emisie skleníkových plynov na nule a kde hospodársky rast nezávisí od využívania zdrojov.

Ak sa majú tieto ciele dosiahnuť, „energetická efektívnosť musí mať prioritu“.

Nakoľko na verejný sektor pripadá približne 5 až 10 % celkovej konečnej energetickej spotreby Únie mal by ísť príkladom a stanoviť svoje vlastné ciele v oblasti dekarbonizácie a energetickej efektívnosti.

Informačný materiál približuje návrh revízie textu smernice o energetickej efektívnosti kde je zdôraznená úloha verejného sektora v oblasti energetickej efektívnosti.

Vzorová úloha verejného sektora v oblasti energetickej efektívnosti sa má posilniť