Vrátiť sa na normálnu verziu

396-2020-1081-BA

Číslo objednávky 396-2020-1081-BA
Popis objednaného plnenia prenájom priestorov na zorganizovanie online workshopu
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 1 104,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 19.11.2020
Identifikačné údaje dodávateľa Centrum vedecko - technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO 00 151 882
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok