Najbližšie kolo Zelenej domácnostiam bude určené len pre kotly na biomasu

Domácnosti z mimobratislavských regiónov môžu 7. augusta 2018 požiadať o poukážky len na  kotly na biomasu. V tomto kole národného projektu Zelená domácnostiam, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, bude  k dispozícii už len aktuálny zostatok financií z pilotného projektu vo výške 500-tisíc €. 

 

Úspešnosť žiadateľov sa ku koncu projektu zvyšuje, a tak sa znižuje objem financií, ktoré sa vracajú späť do rozpočtu projektu Zelená domácnostiam ako nevyužité. Aktuálne má Slovenská inovačná a energetická agentúra k dispozícii z predchádzajúcich kôl sumu 500-tisíc €.

 

 „Aj preto, že je to v porovnaní s predchádzajúcimi kolami nízka suma, bude 26. kolo určené iba na podporu kotlov na biomasu. Dôvody sú rovnaké ako v predchádzajúcich kolách určených pre vybrané zariadenia na výrobu tepla. Hlavným cieľom projektu je podporiť inštaláciu zariadení s čo najvyšším celkovým inštalovaným výkonom a na 1 kW podporeného výkonu pri kotloch je vyčlenený podstatne nižší príspevok ako pri ostatných podporovaných zariadeniach.“ zdôraznil Stanislav Jurikovič zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. V závere projektu je toto kolo vhodné najmä pre tých, ktorí si včas a dôsledne vybrali vhodný typ zariadenia a majú dohodnuté so zhotoviteľom, že bude možné zariadenie do troch mesiacov nainštalovať, uviesť do prevádzky a požiadať o preplatenie poukážky.

 

Celkový rozpočet pilotného projektu Zelená domácnostiam, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, je 45 miliónov €. V týchto dňoch dobiehajú veľké kolá vyhlásené v predchádzajúcom období. Aby sa mohlo využiť čo najviac z prostriedkov určených na projekt, je v tejto fáze dôležité, aby domácnosti a zhotovitelia čím skôr požiadali o  zrušenie platnosti poukážok, ktoré nemôžu z rôznych dôvodov uplatniť. Po doručení žiadostí o preplatenie poukážok bude jasné, koľko voľných prostriedkov ešte zostane z nevyužitých poukážok. „Ak nebude v tomto kole využitá celá suma alokácie 500 tisíc € a z predchádzajúcich kôl budú zvyšné financie, vyhlásime ešte jedno kolo najneskôr v septembri, aby sme uspokojili čo najväčší počet žiadateľov v tomto končiacom pilotnom projekte.“ uviedol S. Jurikovič.

 

Doteraz bolo v rámci pilotného projektu preplatených 14 662 poukážok v celkovej hodnote viac ako 32,6 milióna €. Vydaných je 3 371 ďalších poukážok v hodnote 7,6  milióna € k zariadeniam, ktoré sa momentálne inštalujú. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18-tisíc inštalácií. 

 

Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov € bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážku priebežne.