Ministerstvo hospodárstva zverejnilo harmonogram výziev na rok 2012

 

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 9. 12. 2011 indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2012 a aktualizovalo indikatívny harmonogram výziev na rok 2011.


Podrobnejšie informácie o výzvach implementovaných SIEA


Harmonogram výziev OP KAHR na rok 2012 a aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2011 sú zverejnené na stránkach www.mhsr.sk a www.opkahr.sk.