CEUBIOM

Začiatok projektu: 1. 3. 2008

Dĺžka projektu: 33 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 100%

Program: 7. rámcový program

Partnerské krajiny: Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Grécko, Rakúsko, Poľsko, Macedónsko, Česká republika, Bosna a Hercegovina, Taliansko, Slovensko, Bulharsko, Ukrajina.

Projekt predstavuje snahu o vytvorenie spoločnej harmonizovanej metodológie na získavanie informácií o potenciáli biomasy prostredníctvom rôznych druhov pozorovaní v rámci Európskej únie (EÚ). Ambíciou projektu je aj vytvorenie elektronickej služby, ktorá by pri týchto pozorovaniach asistovala a prispievala k lepšiemu pochopeniu vzájomných požiadaviek zúčastnených aktérov.

Kontakt:

Projektový manažér: Ing. Pavel Starinský

Prílohy:
Biomasa na výrobu bioenergie: Zdroje, riadenie a používanie
Compendium on combined methods
E – training course
E – training curriculum
Handbook for improving EO sector on understanding biomass requirements
Report on harmonised approach
Report on Pan – European methods