Vrátiť sa na normálnu verziu

Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2011

 

Kapilárne rohože, ktoré umožnia zníženie nákladov na vykurovanie budov. Polypropylénové vlákno spevňujúce betón. Monitorovací systém konštrukčnej a geologickej bezpečnosti stavieb. A eReferendum. To sú aktivity, za ktoré ich iniciátori získali ocenenie ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2011.

ocenenia_2011.jpgInovativny_cin_2011_mimoriadne_ocenenie.jpg

O ocenenie, ktoré má propagovať inovatívne riešenia slovenských firiem z roku 2011, sa  uchádzalo celkom 33 organizácií. Tie najzaujímavejšie počas 5. ročníka súťaže vybrali zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Zväzu priemyslu Slovenska a Slovenskej živnostenskej komory. Ocenenia najlepším odovzdal minister Tomáš Malatinský 22. mája 2012 v rámci 19. Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Nitre.

Ocenenia boli udeľované v štyroch kategóriách:

  • Výrobková inovácia – 10 súťažiacich
  • Technologická inovácia – 6 súťažiacich
  • Inovácia služby – 10 súťažiacich
  • Medzinárodná kooperácia – 7 súťažiacich

 Víťazmi sa stali nasledovné riešenia

Kategória: Výrobková inovácia

Polypropylénové vlákna Kalcifil – micro/nano

Výskumný ústav chemických vlákien Svit
Inovativny_cin_2011_VUCHV_Budzak.jpg

Ocenenie prevzal Martin Budzák, riaditeľ Výskumného ústavu chemického Svit

 

Polypropylénové vlákno KALCIFIL-MIKRO, resp. -NANO, modifikované anorganickým mikro-, resp. nanoaditívom so zlepšenou kompatibilitou a afinitou k silikátovej matrici cementových kompozitov bolo vyvinuté v spolupráci so spoločnosťou Stachema Bratislava. Vlákna sa používajú pri tvorbe cementových kompozitov. Výrazne zlepšujú ich vlastnosti, ako je napríklad pevnosť a odolnosť voči extrémnym teplotám. Vývoj spolufinancovala Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR.

Kategória: Technologická inovácia

Kapilárne rohože INFRACLIMA

Univerzál Slovakia, s.r.o.
Inovativny_cin_2011_Malatinsky_Univerzal_Matejcik.jpg

Z rúk ministra hospodárstva Tomáša Malatinského cenu prevzal konateľ spoločnosti Univerzál Slovakia, s.r.o. Anton Matejčík

Systém, pri ktorom je možné transformovať a využiť energiu sa uplatňuje v oblasti vykurovania a chladenia – teda vytvárania tepelnej pohody v budovách.

Kapilárne rohože, ktoré sú inštalované do podlahy, stien a stropu miestnosti, prúdi tepelno-nosná látka o teplote 22 °C po celý rok, ktorá v zime nahrieva a v lete chladí povrch stavebných konštrukcií. Sálaním zo všetkých strán je potom možné dosiahnuť tepelnú pohodu obyvateľov už pri takto nízkych teplotách. Práve táto nízka teplota posúva spôsobom hranice využiteľnosti solárnej energie v oblasti vykurovania a chladenia.

Kategória: Inovácia služby

eReferendum

Mestský úrad Turčianske Teplice

Inovativny_cin_2011_Turcianske__teplice_Sygut.jpg

Primátor Turčianskych Teplíc Michal Sygút so svojím tímom

 

Mestský úrad Turčianske Teplice odskúšal vo svojich podmienkach elektronický prieskum verejnej mienky. I keď na Slovensku ešte neexistuje legislatíva upravujúca elektronické hlasovanie, odskúšané riešenie znamená vysoký stupeň inovácie v oblasti aplikovania priamej demokracie na území Slovenska, ako aj v štátoch V4. Môže byť príkladom aj pre ostatné mestá, ako zjednodušiť prácu samosprávy a zlepšiť komunikáciu medzi občanom a mestom. Občania mesta tak  získavajú jedinečnú možnosť priameho ovplyvňovania rozvoja mesta a to veľmi jednoducho, prostredníctvom hlasovania cez internet z počítača, mobilného telefónu alebo tabletu. Samospráva naopak usporí náklady, ktoré sú tradične spojené s realizáciou štandardných prieskumov verejnej mienky, a navyše dokáže osloviť výrazne väčšiu skupinu obyvateľstva pre kvalitnejšie rozhodovanie o veciach verejných.

Kategória: Medzinárodná kooperácia

Monitorovacie bezpečnostné systémy využívajúce high-tech optovláknové snímače

Sylex, s.r.o., Bratislava
Inovativny_cin_2011_Sylex__Synak.jpg

Riaditeľ spoločnostio Sylex, s.r.o., Dušan Synak

 

Novosť optovláknovych snímačov vyvinutých v spolupráci s belgickou firmou Fibre Optic Sensors and Sensoring Systems BV BA spočíva v tom, že snímanie fyzikálnych veličín zabezpečuje špeciálne upravené optické vlákno. V ňom je vytvorená Braggova mriežka, slúžiaca na zmeny optického signálu prechádzajúceho vláknom. Originalita riešenia je daná kontinuálnym spôsobom výroby. Pridanú hodnotu predstavujú lepšie vlastnosti optovláknových snímačov oproti elektrickým senzorom.

Mimoriadne ocenenie

SAGARYT – sklárske dekorovacie zariadenie

SAGA – Katerinčin Marián
Inovativny_cin_2011_SAGA_Katericin.jpg

Živnostník Marián Katerinčin s ocenením

 

Technológia SAGARYT umožňuje za pomoci výpočtovej techniky koordinované gravírovanie pohárov a rovného skla. Vzory vytvorené v počítačovom programe sa prenášajú prostredníctvom zariadenia pomocou rotujúcej diamantovej brúsky na pohár. Zariadenie je vhodné pre malosériovú výrobu, predstavuje náhradu ručného rytca.

Prehľad prihlásených súťažných návrhov

 Výrobková inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
ELTECO a.s. GLOBMON® – globalny monitorovací systém
G+G INTER DESIGN, a. s. Skrinka na topánky
Ing.Ladislav Tánczos – S ARMAT Vertikálne kondenzátne čerpadlo RE- ENTRY
K W D  s.r.o. Deliace zariadenie na rezanie dosiek z minerálnej vlny
SEAK – Ing. Jozef Sedlák Predradník svetelného zdroja programovateľný po elektrickom vedení
Transmisie engineering, a.s Diferenciálne planétovo čelná prevodovka
ÚACh SAV Laboratórny žiarový lis
VUKI a.s. Bezhalogénové silové oheň nešíriace káble 1-CHKE-R a 1-LHKE-R
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. KALCIFIL-MIKRO/NANO
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút Slovenskej republiky Kovový prášok NP 60WC20

 

 


Technologická inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
Matador Industries, a.s. Montážna linka
Protherm Production s.r.o. AMS – assembly management system
SAGA – Katerinčin Marián SAGARYT sklárske dekorovacie zariadenie
T-Industry, s.r.o. SUZI – univerzálny systém zberu, pracovania a distribúcie informácií
Univerzál Slovakia, s.r.o INFRACLIMA – kapilárne rohože
W HOTEL s.r.o. Fotovoltaická elektráreň na výrobu vlastnej spotreby elektrickej energie a solárne nabíjanie elektroautomobilov

Inovácia služby

Súťažiaci Súťažný návrh
4people, n.o. Systém elektronického darcovstva ĽudiaĽuďom.sk
DB – L.I.S.T. Plynulá angličtina – jazyk s láskou
IPESOFT spol. s r.o. Energetický manažment
LLARIK, s.r.o. Aukčný portál
Mesto Turčianske Teplice Elektronický prieskum verejnej mienky
QEM s.r.o. Integrovaný systém bezpečnosti
Roman Horňák TRANSPARENT BUSINESS Nezávislé odborné poradenstvo pri výbere telematiky
S-EPI, s.r.o. Portál www.zakonypreludi.sk
STU FEI Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu
YMS, a.s. Elektronický strážca seniorov

 Medzinárodná kooperácia

Súťažiaci Súťažný návrh
COOL, s.r.o Riadiaci softvér vykurovacích a klimatizačných zariadení Hitachi
G&G CAPITAL GROUP, s. r. o. Ohňovzdorná archivačná skriňa
mSolutions, s.r.o. OWi21ToGo – mobilná aplikácia pre smartfóny na báze OS Android
OSIVO a.s. Skladovanie osív bez chemických prípravkov
Sylex.s.r.o Unikátne monitorovacie  bezpečnostné systémy využívajúce high-tech optovláknové snímače
Transmisie engineering, a.s. Diferenciálne planétovo čelná prevodovka s dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi
VUJE, a.s. Programy riadeného starnutia vybraných zariadení jadrových elektrární na Ukrajine

Mediálny partner:

logo_HN_200pix.jpg

Články o ocenených aktivitách v médiách

Slovák z Dúlova v sklárstve diktuje svetu trendy

(Hospodárske noviny, 28. 5. 2012)
Vlákno, ktoré bráni deštrukcii betónu 

(Hospodárske noviny, 28. 5. 2012)

Teplo raz vyrobíme aj bez elektriny

(Hospodárske noviny, 28. 5. 2012)

Internet poslúžil miestnej demokracii 

(Hospodárske noviny, 28. 5. 2012)

Oni vymysleli, my sme vyvinuli

(Hospodárske noviny, 28. 5. 2012)

Posúvame hranice možného 
(www.asb.sk, 27.12.2013)

Informácie o minulých ročníkoch súťaže Inovatívny čin roka sú k dispozícii na stránke SIEA v sekcii Inovácie.