Vrátiť sa na normálnu verziu

Informačné semináre k výzve KaHR-31SP-1201

Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s Trnavským, Banskobystrickým a Košickým samosprávnym krajom si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31SP-1201 vyhlásenej dňa 21.12.2012 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Termíny a miesta konania seminárov:

• Trnava – 18. február 2013 o 10:00 hod.
zasadacia miestnosť Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

• Banská Bystrica – 20. február 2013 o 10:00 hod.
zasadacia miestnosť č. 306 Banskobystrického samosprávneho kraja, nám. SNP 23, Banská Bystrica

• Košice – 21. február 2013 o 08:00 hod.
zasadacia miestnosť Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice

Pozvánka na bezplatný seminár k výzve KaHR-31SP-1201

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-31SP-1201