Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výzvy č.50

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 2. a 3. hodnotiaceho kola výzvy č. 50

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 2 hodnotiaceho kola (do 30.8.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 15.4.2020.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 3 hodnotiaceho kola (do 31.10.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 15.4.2020.