Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výzvy č. 41

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 5. hodnotiaceho kola výzvy číslo 41.

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 5. hodnotiaceho kola (do 30.08.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 30.4.2020