Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 1. Viac informácií nájdete na webovom sídle www.opvai.sk