Európska mapa na podporu OZE a energetickej efektívnosti

 

Iniciatíva repowermap.org je zameraná na podporu udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zvyšovanie energetickej efektívnosti. Osvetu ohľadom využívania OZE a energetických úspor sa snaží rozširovať prostredníctvom interaktívnej mapy, ktorá zobrazuje jednotlivé inštalácie a významných aktérov pôsobiacich v tejto oblasti.

 

Cieľom je zvyšovanie povedomia a uľahčenie výmeny informácií o využívaní inovatívnych technológií, či už na lokálnej úrovni alebo aj naprieč jednotlivými členskými štátmi Európskej únie (EÚ).

 

Iniciatíva vznikla v roku 2008 a je financovaná prostredníctvom komunitárneho programu Inteligentná energia Európa (IEE). Zámerom je zhromaždiť 40 000 konkrétnych príkladov projektov týkajúcich sa využívania obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti v spojitosti so súvisiacimi miestnymi informáciami. Sústredí sa najmä na Slovensko, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Lichtenštajnsko a Poľsko.