Vrátiť sa na normálnu verziu

Dotazník administratívnej záťaže

Centrálny koordinačný orgán pripravil anonymný dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020.

 

Výsledky prieskumu by mali pomôcť identifikovať miesta s najväčším potenciálom zníženia administratívnej záťaže a zefektívnenia pravidiel implementácie v prospech žiadateľov a prijímateľov.

 

Dotazník pozostáva zo 17 uzavretých i otvorených otázok a pre respondentov bude dostupný online do 31. januára 2018 po kliknutí na tento odkaz: Dotazník administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie prijektov z fondov EÚ v programovom období 2014-2020