Ako vám môžeme pomôcť v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU?

 Máte vysoké účty za spotrebu energie? Zatepľujete, rekonštruujete alebo chcete investovať do nových energetických zariadení? Využite aj vy nezávislé poradenstvo – individuálne a bezplatne. Prečítajte si, ako vám môžeme poradiť. Pripájame aj zopár príkladov, ako sme pomohli iným.

V poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU vám pomôžeme nájsť riešenia, ako znížiť vaše platby za elektrinu, teplo a plyn. Od našich odborných konzultantov v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach získate užitočné odporúčania. Pomôžu vám zistiť, aké riešenie je pre vás najvhodnejšie z ekonomického i energetického hľadiska.

O bezplatné rady môžete požiadať telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399, e-mailom  alebo osobne v ktoromkoľvek centre ŽIŤ ENERGIOU.

poradenstvo_1.jpgporadenstvo_3.jpgporadenstvo_2.jpg

Spýtajte sa našich odborníkov

Vaše otázky a problémy vám pomôžu riešiť energetickí experti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Pri poskytovaní bezplatného energetického poradenstva čerpajú špecialisti SIEA z dlhoročných skúsenosti z monitorovania a analyzovania opatrení a projektov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

SIEA

 

  • Vypracováva energetické audity, koncepcie a štúdie
  • Overuje hospodárnosť prevádzky sústav tepelných zariadení
  • Prevádzkuje monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie
  • Pripravuje technické a legislatívne analýzy zamerané na znižovanie spotreby energie
  • Sprostredkováva čerpanie finančnej pomoci a administruje projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie
RODINNÉ DOMY

 

Do poradenského centra som zašiel osobne, keď som potreboval vymeniť kotol v našom staršom dome. Predtým sme kúrili drevom, ale už máme svoj vek a zaujímalo nás pohodlnejšie riešenie. S konzultantom v centre sme spoločne prepočítali možné náklady a zistili sme, že okrem peletiek je aj ďalší vhodný spôsob. Vedeli sme, že elektrické kúrenie je drahé, ale porovnanie s elektrickým tepelným čerpadlom bolo niečo nové. Napokon sme sa rozhodli pre peletky a výmenu okien, aby sme si znížili spotrebu paliva.

Marián A. z Michaloviec, august 2012

Zaujímalo ma, ako mám vybavovať povolenia na malú fotovoltickú elektráreň v rodinnom dome. Preto som zavolal na bezplatnú poradenskú linku ŽIŤ ENERGIOU. Potešili ma vysvetlením, že nebudem potrebovať stavebné povolenie, ak je zdroj zapojený do mojej spotreby. Zároveň som zistil, ako postupovať pri podaní žiadosti a ako si inštalovanie časovo naplánovať. Vybavenie pripojenia nie je jednoduché, preto bola každá rada dobrá. Vopred som vedel, čo ma čaká. Som rád, že som využil poradenstvo. A nebolo to len jeden raz. Dnes mi už panely vyrábajú „moju“ elektrinu.

Ľubo S. z Rimavskej Soboty, máj 2012

BYTOVÉ DOMY

Už dávno sme plánovali na paneláku inštalovať slnečné kolektory. Dostali sme viaceré ponuky na ploché aj trubicové systémy. Veľmi sa líšili, a nielen v cene. Počas stretnutia s konzultantmi v centre ŽIŤ ENERGIOU sme zistili, že jedna z ponúk je riadne nadhodnotená nad slnečné možnosti v našom okolí. Po diskusii o návratnosti sme sa zhodli, že niekedy je menej viac. Zvolili sme klasicky systém, ktorý mohol dosiahnuť projektované hodnoty. Dnes nám dokážu kolektory pokryť zhruba 35 % energie potrebnej na ohriatie teplej vody. Investované peniaze sa nám vrátia do deviatich rokov.

Mária C. z Banskej Bystrice, apríl 2011

Po termostatickom vyregulovaní vykurovacej sústavy sa obyvatelia nášho bytového domu sťažovali, že nemajú doma teplo a keď majú, tak platia viac ako susedia. Hľadali sme preto dôveryhodné vysvetlenie, ako využívať regulačné hlavice na ventiloch. Dostupne rady však boli len čiastkové, často protichodné a nezrozumiteľné. Preto sme skúsili zavolať odborníkom do poradenského centra ŽIŤ ENERGIOU. Tí nám bezplatne zostavili súbor praktických odporúčaní. Zverejnili sme ho na domovej nástenke a vlastníci ho dostali aj do schránok. Dnes si každý z nich rozmysli, či zvýši teplotuv miestnosti o 1 stupeň oproti odporúčaným hodnotám.

Vladimír H. z Trenčína, september 2012

VEREJNÝ SEKTOR

 

Na obecnom úrade nemáme zamestnanca, ktorý by bol odborníkom v oblasti energetiky. Nevedeli sme, ako reagovať na ponuky dodávateľov elektrickej energie. Počas konzultácie v poradenskom centre ŽIŤ ENERGIOU som sa dozvedel, čo vplýva na stabilitu ceny elektrickej energie, aké kritéria zvoliť pri výbere a na aké detaily sa zamerať pri uzatváraní zmluvy o odbere elektrickej energie. Dodávateľa sme už vybrali a za posledný rok sme dostali faktúry za spotrebu elektriny o štvrtinu nižšie ako rok predtým.

starosta, Košický kraj, február 2011

Nie som technik, ale náklady na energiu v našej škôlke som považoval za neprimerane vysoké. Chceli sme požiadať o grant a využiť v škôlke tepelné čerpadlo. Poslal som e-mail do poradenského centra ŽIŤ ENERGIOU. Upozornili ma, že terajší kotol je ešte funkčný a efektívnejšie bude najskôr budovu zatepliť. Inak by sme museli kúpiť zariadenia so zbytočne vysokým inštalovaným výkonom. Zdôrazňovali, aby sme si našli šikovného projektanta, ktorý podľa konkrétneho stavu budovy pripraví dôsledný položkový rozpočet. Spomenuli, že viacerým obciam, ktoré nemali dobrý projekt, sa začali počas obnovy práce komplikovať a náklady narastať. Tomu sme sa naozaj vyhli a peniaze, ktoré sme minuli na vypracovanie projektu, neľutujeme. Náklady na kúrenie po zateplení klesli na polovicu.

pracovník MÚ, okres Nové Zámky, máj 2012

PODNIKATELIA

Ako finančná riaditeľka priemyselnej firmy som zaregistrovala informáciu o energetických auditoch, no netušila som, či sa na nás vzťahuje zákonná povinnosť nechať vo firme vykonať energetický audit. V novembri 2009 sme sa presťahovali do vlastnej výrobnej budovy, dovtedy sme boli dva roky v prenajatých priestoroch. Obrátila som sa preto na poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU. Vysvetlili mi, čo všetko sa započítava do priemernej spotreby energie a ktorý termín vykonania auditu je pre mňa záväzný. Navyše som sa dozvedela, čo všetko musí obsahovať sprava z auditu, aby z neho mala naša firma úžitok.

Helena P. z Nového Mesta nad Váhom, december 2011

Už niekoľko rokov podnikáme v drevárstve. Časť výroby je sústredená vo veľkej hale, a tak som sa zaujímal o možnosť umiestniť na strechu solárne panely produkujúce elektrinu. Samozrejme, chcel som predovšetkým znížiť prevádzkové náklady. Špecialistov z centra ŽIŤ ENERGIOU som vyhľadal na výstave. Podrobne mi vysvetlili fyzikálne, legislatívne i ekonomické možnosti. Priamo mi povedali, že nič nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Bohužiaľ, dosť schladili môj optimizmus, keď hovorili o návratnosti 12 až 15 rokov. Avšak poradili mi, aby som sa zameral na zníženie spotreby vo výrobe. Podľa ich rýchlych prepočtov pri výmene osvetlenia tak dosiahnem lepšiu návratnosť vložených prostriedkov.

Michal H. z Lučenca, apríl 2012

Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.