Teta Eta na hodine prírodovedy

 

Ďakujeme za zaslané zakladače Rady tety Ety. Využili sme ich na hodinách prírodovedy so žiakmi tretieho ročníka. Pokusy sme robili jednak podľa návodov – úloh zo zakladača a jednak sme si fakty overovali našimi vlastnými pokusmi, ktoré teraz tvoria súčasť zakladača. Pri práci so zakladačmi sme využili aj naše vlastné didaktické pomôcky.

 

Pri práci žiaci pracovali  s novými pojmami ako statická, veterná, vodná, geotermálna, tepelná energia, bioplyn, izolant. Pochopili niektoré fakty pomáhajúce usporiť energiu a taktiež sa naučili,  čo sú to obnoviteľné zdroje energie a ako ich možno jednoduchým spôsobom využiť v praxi. Žiakom sa páčili motivujúce príbehy s otvoreným problémom, ktorý si mohli dotvoriť a následne riešiť.

 

Mgr. Jana Vaculová, ZŠ Mateja Lechkého Košice

 

26032013534.jpg26032013535.jpg26032013536.jpg26032013538.jpg26032013539.jpg26032013540.jpg26032013541.jpg26032013543.jpg26032013537.jpg26032013542.jpg26032013545.jpg