Energetické hry a experimenty spestrili deň

 

Dňa 25. 9. 2012 prebehol na Základnej škole, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici poldňový súťažný program ŽIŤ ENERGIOU pod vedením SLOVENSKEJ INOVAČNEJ A ENERGETICKEJ AGENTÚRY, ktorá v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva pripravila aj vzdelávacie materiály s energetickými experimentmi pod názvom  Rady tety Ety. Programu sa zúčastnili tímy vytvorené zo žiakov 4. ročníka.

Žiaci sa striedali na rôznych stanovištiach venovaných jednotlivým energetickým zdrojom. Na prvom sa zaoberali energiou vody. Druhé sa venovalo záhadným technológiám, kde mali súťažiaci možnosť prejaviť svoju tvorivosť. Nemenej zaujímavá bola úloha, pri ktorej žiaci merali elektrickú vodivosť v potravinách formou elektrického odporu. Ďalšie stanovište prekvapilo žiakov maketou veternej elektrárne, kde im  bol na fungovaní veternej elektrárne  ukázaný význam sily vetra.  Na nasledujúcom stanovišti žiakov zaujal laserový merač vzdialeností. Posledná úloha využila ako zdroj energie vlastnú pamäť žiakov. V závere súťažného poldňa si formou kvízu žiaci preverili, čo sa počas aktivít naučili. Po ňom boli členovia víťazných tímov ocenení. Žiakom aj učiteľom súťažno-vzdelávacie podujatie spestrilo všedný deň a účastníkov, učiteľov nevynímajúc, obohatilo o nové poznatky.

 

Mgr. Andrea Paučulová

 

chutna_energia.jpgvitazi1.jpgsila_vody.jpgzahadne_technologie.jpgkviz1.jpg