Deň otvorených dverí na ZŠ v Lipovciach

 

V piatok 19. 10. 2012 sa uskutočnil Deň otvorených dverí spojený s projektom energetického poradenstva Žiť energiou. Počas dňa otvorených dverí sme privítali na pôde našej školy milých hostí – rodičov i bývalých žiakov. Návštevníci si mohli pozrieť priestory školy, nazrieť do tried počas vyučovacích hodín. Bohatý program v podaní Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry doplnil povedomie žiakov a prítomných o poznatky efektívneho využívania energie.

 

Žiaci druhého stupňa rozdelení do 6 skupín putovali po stanovištiach, kde ich čakali disciplíny: Chutná elektrina, Žrúti energie, Svetlo a žiarenie, Slnko namiesto kotla,  Fuk sem, fuk tam – sila vetra, Energia stlačeného vzduchu, Termovízia – odhaľovanie teplotných tajomstiev, Záhadné technológie (uhádni čo som), Poskladaj a leť. Počas jednotlivých disciplín si zbierali body a na záver dňa vypracovali kvíz, pri ktorom čerpali z vedomostí získaných z celého dňa. Všetci žiaci dostali certifikát o účasti v projekte a tí najlepší boli odmenení peknými vecnými cenami. Žiaci prvého stupňa pri vytváraní žrútov elektrickej energie, veterných mlynov a ostatných aktivít ukázali svoju tvorivosť a zručnosť.

 

Veríme, že tento deň naplnil očakávania a pomohol všetkým zúčastneným upevniť si svoje energetické povedomie.

 

a.jpgb.jpgc.jpgd.jpge.jpgf.jpgg.jpg