Ako sme strávili deň úsmevu

4. október  je podľa medzinárodného kalendára „Svetový deň úsmevu“. V našej škole, v Dolných Orešanoch, sme ho tento rok strávili naozaj netradične. Zásluhu na tom mali pracovníci poradenského centra Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorí v rámci projektu s názvom „Žiť energiou“ pripravili pre našich žiakov skutočne netradičné a veľmi zaujímavé podujatie. 

 

Cieľom tohto projektu je:

 

– zvýšiť mieru a kvalitu informovanosti o efektívnom využívaní energie

 

– upriamenie pozornosti na problematiku energetickej efektívnosti

 

– vytvorenie motivačného prostredia na energeticky efektívne správanie sa obyvateľov

 

– zmena v správaní sa a zmena verejnej mienky o efektívnom využívaní energie

 

Povedali by ste – „nič nové pod slnkom“, to sme už počuli veľakrát.

 

No nie je tomu celkom tak, pretože za týmito odborne a dôležito znejúcimi cieľmi sa ukrýva niekoľko veľmi jednoduchých a napriek tomu veľmi efektných a pútavých aktivít, ktoré zaujali nielen menších žiakov. So záujmom a dokonca s radosťou sa do plnenia jednotlivých úloh zapojili i žiaci 2. stupňa.

 

Žiaci na jednotlivých stanovištiach merali energiu ovocia a zeleniny, naučili sa merať a využívať energiu vetra, zoznámili sa s obnoviteľnými a neobnoviteľnými zdrojmi energie, skúšali efektívne využiť energiu vody a pod. A to všetko v zmiešaných družstvách, kde si prirodzene pomáhali navzájom veľkí i malí s cieľom zvládnuť všetky disciplíny čo najlepšie a v čo najkratšom čase. Výbuch radosti spôsobili darčekové predmety, ktoré dostali nielen víťazi, ale všetci zúčastnení.

 

Už dávno som v škole nevidela toľko úprimnej snahy niečo dosiahnuť, toľko ochoty si navzájom pomáhať, toľko radosti i z malých úspechov a toľko úsmevov za jeden deň.

 

Týmto ďakujem pracovníkom centra SIEA za krásne podujatie a všetkým zamestnancom i žiakom školy v Dolných Orešanoch za to, že prispeli k tomu, že sme „Deň úsmevu“ strávili naozaj s úsmevom.

 

PhDr. Mária Tremková – riaditeľka školy, ZŠ v Dolných Orešanoch

 

DSCN4972.jpgDSCN4981.jpgDSCN4993.jpgDSCN4995.jpg