Geotermálna energia


Vznik a pôvod – Geotermálna energia má pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách. Jej povrchovými prejavmi sú erupcie sopiek a gejzírov, horúce pramene, či parné výrony.


Využitie – Geotermálna energia sa v prevažnej miere využíva v kúpeľných centrách a na vykurovanie budov. Prostredníctvom hĺbkových vrtov sa geotermálna energia dopravuje na povrch a využíva sa v systémoch centralizovaného zásobovania teplom. Geotermálnu energiu spod povrchu Zeme je možné využiť na vykurovanie tepelnými čerpadlami. V niektorých krajinách sa geotermálna energia využíva aj na výrobu elektriny.


Premena geotermálnej energie na elektrickú – Geotermálne elektrárne využívajú tepelnú energiu geotermálnej vody, resp. pary na výrobu elektriny. Podľa vstupnej teploty a skupenstva geotermálnej vody sa rozlišuje niekoľko druhov geotermálnych elektrární. Všetky vyrábajú elektrinu pomocou parnej turbíny a elektrického generátora. Na Slovensku sa geotermálna energia zatiaľ na výrobu elektriny nevyužíva.


Príklad zo Slovenska – Horúce geotermálne pramene zásobujú na Slovensku vodou viaceré kúpaliská, menej sa už vie o tom, že slúžia aj pri vykurovaní. V Thermalparku Bešeňová sa geotermálna energia využíva v bazénoch a na vykurovanie kancelárií, technických priestorov a skleníkov, v ktorých pestujú paradajky a kvety. Voda s teplotou 60,5 °C vyviera v Bešeňovej z hĺbky 1987 metrov. Aby ju mohli používať v časti bazénov s typickou červenou farbou vody, musia ju ochladzovať pod 39 °C.