Energia z fosílnych palív


Vznik a pôvod – Fosílne palivá sú nerastné suroviny, ktoré vznikli premenou odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov bez prístupu vzduchu. Považujú sa za vyčerpateľný neobnoviteľný zdroj energie, pretože vhodné podmienky pre ich vznik, ako boli v dávnej minulosti, sa už nemusia opakovať. Medzi fosílne palivá patria napríklad uhlie, zemný plyn a ropa.


Využitie – V súčasnosti sa fosílne palivá využívajú najmä na výrobu tepla, elektriny a na pohon motorových dopravných prostriedkov. Ich veľkou výhodou je, že premena na využiteľnú formu energie je lacná a jednoduchá. Rýchlo sa však míňajú a pri ich spaľovaní sa do ovzdušia uvoľňujú znečisťujúce látky a skleníkové plyny.


Premena energie z fosílnych palív na elektrickú – Na výrobu elektriny z fosílnych palív slúži tepelná elektráreň. V parnom kotle sa spaľuje uhlie, plyn, alebo zvyšky po destilácii ropy, nazývané mazut. Spaliny ohrievajú vodu, ktorá sa vyparuje. Para roztáča turbínu a tá elektrický generátor. Teplo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe elektriny, možno využiť na vykurovanie. Vtedy hovoríme o kombinovanej výrobe elektriny a tepla. 


Príklad zo Slovenska – Tepelná elektráreň Vojany s výkonom 880 MW je najväčšia elektráreň na fosílne palivá na Slovensku. Nachádza sa v okrese Michalovce, asi 80 km od Košíc. Palivom pre túto elektráreň je najmä čierne uhlie, ktoré je dovážané z Ukrajiny a z Ruska.