Energia vetra


Vznik a pôvod – Energia vetra je dôsledkom nerovnomerného ohrievania zemského povrchu Slnkom. Ohrievaním vzduchu a jeho následným stúpaním do výšky dochádza k prúdeniu vzdušnej masy okolo Zeme. Energia vetra patrí k najstarším vedome využívaným obnoviteľným zdrojom energie.


Využitie – Využívanie energie vetra siaha niekoľko tisíc rokov do minulosti. S vetrom sú spájané počiatky ľudskej civilizácie, kedy sa človek rozhodol využiť ho na pohon plavidiel. Podľa historických prameňov sa plachetnicami plavili už pred viac ako 5000 rokmi v Egypte. Vietor sa využíva tiež na pohon mlynov, zavlažovacích zariadení a v neposlednom rade na výrobu elektriny.


Premena veternej energie na elektrickú – Veterné elektrárne premieňajú energiu prúdenia vzduchu na elektrinu. Vietor sa oprie o vhodne nastavené krídla rotora turbíny a roztočí ich. Točivá sila rotora sa prenáša cez prevodovku alebo priamo na elektrický generátor, ktorý produkuje elektrinu.


Príklad zo Slovenska – Prvý veterný park na Slovensku postavili v Cerovej v Malých Karpatoch. Tamojšie elektrárne sú v prevádzke od roku 2003. Štyri už z diaľky viditeľné turbíny s priemerom47 m sú umiestnené na stožiaroch vysokých76 m. Elektrárne v Cerovej výrobou elektriny pokryjú spotrebu energie pre 1500 domácností.