Týždeň vedy a techniky na Slovensku

 

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (5. – 9.11.2012) sme 7. november strávili so žiakmi základnej školy v Slatine nad Bebravou.

 

112 žiakov súťažilo v 10 zmiešaných tímoch. Zo starších žiakov sa na chvíľu vytratila „frajerina“, ktorá k ich veku patrí a boli naozaj veľkou oporou pre svojich mladších spoluhráčov. Energetické názvy tímov ako ENERGETICKÍ DIABLI, TECHNICI, či OHNIVÍ DRACI, ktoré si deti vymysleli, predpovedali, že rivalita bude naozaj veľká.

 

Na podujatie sme sa aj my snažili pripraviť naozaj zodpovedne a pre deti sme vymysleli ďalšie nové disciplíny. Spolu 10 stanovíšť bolo rozmiestnených po celej budove školy. Deti prechádzali postupne z triedy do triedy, aby si v nich vyskúšali svoje vedomosti, zručnosti, pamäť. Niekedy postačilo aj dobré si tipnúť, či dať na tzv. „šiesty zmysel“. Všetky zmysly však zaostrili najviac vo chvíli, keď sa  školou ozvalo mohutné „PRÁÁÁSK!“ Pýtate sa, čo sa stalo? Naozaj nič vážne. To sa len pri novej disciplíne – Balónová raketa – skončila snaha jedného zo súťažiacich znehodnotením jeho raketového motora (balóna). Pri ďalšej z nových disciplín – Nájdi a ušetri – si mnohí súťažiaci  poriadne zavarili svoje mozgové závity, keď sa museli správne rozhodnúť medzi šetrením a plytvaním energie. To sa však neskôr ukázalo ako výhoda pri stanovišti Teplo, teplejšie horúco, keďže najteplejším miestom na ich tele bola hlava 

 

Školou sa počas celého podujatia niesli radosť a smiech. Prirodzene každý chcel byť prvý a súťažilo sa na doraz, ale ani tak sa z tried nevytratila dobrá nálada a zmysel pre fair-play. Nakoniec sa vyhrať podarilo Energetickým diablom 1. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ATÓM a to len so stratou troch bodov oproti víťazovi. Bronzové umiestnenie patrilo družstvu GUĽOVÝ BLESK.  

 

O tom, že sa nám podarilo zaujímavým a jednoduchým spôsobom žiakom ukázať, že aj veda môže byť zábavná, svedčí aj ďakovný list pani riaditeľky v mene všetkých vyučujúcich, či pozitívne hodnotenia žiakov, ktorí sa súťaží zúčastnili.

 

Úprimné listy od detí boli pre nás veľkou odmenou za čas, ktorý sme im venovali. Poslali nám v nich veľa pozitívnej energie, z ktorej čerpáme dodnes.

 

deti_uvod.jpganemometer.jpgbalon_raketa.jpgchutna_elektrina.jpglietadielka.jpgpamat.jpgpexeso.jpgprek_draha.jpgtermokamera.jpgzruti.jpgdeti_vyhodn.jpgvitaz1.jpgvitaz2.jpgvitaz3.jpg