Postav si svoj nízkoenergetický dom

 

Celoročná spolupráca so žiakmi 9. ročníka Základnej školy  Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici vyvrcholila vyhlásením súťaže „Postav si svoj nízkoenergetický dom“. V nej mali žiaci vytvoriť model nízkoenergetického domu z ľubovoľného materiálu, popísať jeho energetické vlastnosti v technickej prílohe a nákrese a počas vyhodnotenia svoj dom odprezentovať.

 

Samotnej súťaži predchádzali prednášky nášich kolegov Pavla Kosu, ktorý 20. 3. 2013 v našom Klube detí zoznámil deviatakov s fotovoltikou a  Petra Štibraného, ktorý predniesol svoju prednášku 27. 5. 2013 na Základnej škole Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici. V nej sa zameral na popis výhod a nevýhod stavby nízkoenergetického domu, predstavenie materiálov, ktoré znižujú energetickú spotrebu domu a zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie na výrobu tepla alebo elektriny. Prednáška tiež v závere zahŕňala podmienky súťaže. Termín odovzdania modelov a ich následnej prezentácie bol určený na 19. 6. 2013.

 

V horúcu júnovú stredu sa pred komisiu, zloženú z pracovníkov SIEA, postavili štyri „stavebné firmy“, ktoré prezentovali svoje novopostavené nízkoenergetické domy. Horúco veru nebolo len prednášajúcim. Pri rozhodovaní sa zapotila aj samotná komisia, pretože všetky modely boli naozaj výnimočné a originálne. Porazený v tejto súťaži nezostal nikto! Všetci, ktorí stavbe domu venovali svoj voľný čas, získali cenné vedomosti, ktoré im môžu byť raz užitočné pri stavbe vlastného domu, a niektorým možno aj v budúcom povolaní. Komisia samozrejme musela určiť víťaza a tak v ťažkej konkurencii zvíťazila skupina dievčat v zložení Soňa Sýkorová, Linda Lunterová, Kristína StockmannováPaulína Kevešová.

Sykorova, Stockmannova, Lunterova, Kevesova

 

Z ich projektu citujeme: „Myslíme si, že o nízkoenergetických domoch ešte v blízkej budúcnosti budeme počuť. Sú totiž finančne nenáročné, ľahko dostupné, časovo výhodné na rýchlu výstavbu a stabilné. Táto téma je nám veľmi blízka, lebo aj my si uvedomujeme, v akej sme situácii a mali by sme s tým niečo robiť. Nezáleží len na tom, či pomôžeme lepšiemu životu finančne, alebo svojimi činmi, ale záleží aj na tom,  aby sme pri tom pomysleli na našu Zem. Tieto domy sú veľmi výhodné aj vo svojej nezávadnosti, za čo im dávame veľké plus. Mladí ľudia, ale aj ľudia, ktorí uvažujú o kúpe nového domu by si mali rozhodne zvoliť túto alternatívu. Túto tému sme síce dostali vopred určenú, ale je to zaujímavá téma, ktorá nás poučila. Pracovali sme na nej spoločne, so zanietením a posunulo nás to v tímovej spolupráci ďalej. Za to vám ďakujeme.


ZS_Radvan_Banska_Bystrica_144.jpgZS_SNP_Banska_Bystrica_145_4.jpgZS_SNP_Banska_Bystrica_145_22.jpgZS_SNP_Banska_Bystrica_145_10.jpgZS_SNP_Banska_Bystrica_145_14.jpgZS_SNP_Banska_Bystrica_145_11.jpgZS_SNP_Banska_Bystrica_145_5.jpgZS_SNP_Banska_Bystrica_145_8.jpgZS_SNP_Banska_Bystrica_145_16.jpg