O deviatich statočných

 

Dňa 29.11.2012 sme si v kongresovej sále v sídle Žilinského samosprávneho kraja pripravili program pre študentov stredných škôl v rámci konferencie BIOMASA o obnoviteľných zdrojoch energie. Podujatia sa dohromady zúčastnilo 109 študentov z 3 stredných škôl v Žilinskom regióne a to zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline, Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline a Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou.

 

Už príprava samotného programu pre nás bola nemalou výzvou, veď zaujať a neunudiť toľko mladých ľudí na takomto fóre je vždy neľahkou úlohou. Naša voľba padla na strategickú hru „Vysoké napätie“. Pri tejto hre si každý hráč môže vyskúšať svoje manažérske a analytické schopnosti a taktiež sa naučí základy efektívneho obchodovania s energiami. Či sme vybrali dobre a či nás aj napriek tomu toľko študentov nezvalcuje sa však dozvieme až namieste.

 

Deviati statoční s maličkou dušičkou, sme za šumu do posledného miesta zaplnenej konferenčnej sály začali náš program. Po krátkej prednáške a predstavení pravidiel sme študentov hneď rozdelili do dvoj a trojčlenných tímov tak, že pri každom z deviatich hracích stolov sa stretli po 2 tímy z každej školy. Začíname hrať. Ako sa hráči pomaličky dostávali do hry, v sále zavládlo ticho. Každý chcel vyhrať, poraziť tú druhú školu aj ten spolužiakov tím oproti. Pri hracích stoloch sme mohli vidieť všetko, neuveriteľné transakcie, špekulatívne nákupy aj strategické uvažovanie na niekoľko ťahov dopredu. Zaujatí hrou sme si ani nevšimli, že už prešlo 12 kôl a hra je zrazu na konci, tak rýchlo nám ubehli dve hodiny vyhradené pre náš program. Víťazov sme odmenili, ale nik neodchádzal sklamaný. Každý študent sa dnes dobre zabavil a niečo nove naučil. Čo viac sme si mohli priať.

 

BIOMASAa.jpgBIOMASAb.jpgBIOMASAc.jpgBIOMASAd.jpg