Kde už študenti prežili deň s obnoviteľnými zdrojmi energie

 

Máš rád fyziku, láka ťa technika a nie je ti ľahostajné plytvanie energiou? Chceš vedieť, ako funguje bioplynová stanica, tepelné čerpadlo, alebo vodná, fotovoltická či biomasová elektráreň. Ak si vysokoškolák alebo stredoškolák, dohodni sa so svojím učiteľom a so spolužiakmi využite ponuku podujatí, ktoré organizuje SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Svoj Deň s obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE) si už zažilo takmer 1000 študentov a pre veľký záujem sa  pripravujú ďalšie podobné podujatie. V prípade, že má škola záujem o zabezpečenie podujatia, môže pedagóg kontaktovať poradenské centrum SIEA vo svojom regióne.

Ako prežiť deň s OZE

Najskôr ti prezradíme, ako prežiť deň s OZE. Počas poldňového podujatia ti budú k dispozícii odborníci, ktorí ti vysvetlia princípy využívania jednotlivých obnoviteľných zdrojov energie a vzápätí ťa prevedú výrobnými prevádzkami, kde si môžeš teóriu z učebníc porovnať s realitou. Okrem odborného výkladu v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva zabezpečíme aj dopravu na miesta exkurzií. Témy prednášok a miesta výjazdov sú vybrané po dohode s pedagógmi podľa toho, čomu sa tvoja trieda venuje. Jeden deň s OZE si má možnosť zažiť 100 študentov, ktorí sú rozdelení do skupín, aby sa mohli pri jednotlivých prehliadkach vystriedať. Počas výletu bude čas aj na načerpanie energie a domov si odnesieš aj užitočný suvenír.

Kde už študenti prežili deň s obnoviteľnými zdrojmi energie

Malá vodna elektráreň v Prakovciach
Bioplynová stanica v Rozhanovciach
Tepelné čerpadlo voda/voda v administratívnej budove v Košiciach

2.4.2014
Technická univerzita v Košiciach – Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach – Fakulta elektrotechniky a informatiky

5.5.2014
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach
Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach

20.5.2014
Stredná odborná škola v Prešove – Technik energetických zariadení budov

Bioplynová stanica v Horovciach
Fotovoltická elektráreň v Púchove

7.10.2014

Stredná odborná škola Trenčín

10.10.2014

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom

Spaľovňa odpadov Kokšov-Bakša
Bioplynová stanica v Rozhanovciach

12.11.2014
Technická univerzita v Košiciach – Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach – Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach – Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach – Fakulta baníctva, energetiky, riadenia a geotechnológií

Kotolňa na biomasu vo Vrábloch
Bioplynová stanica v Kolíňanoch pri Nitre
Energetická plantáž v Kolíňanoch pri Nitre

13.11.2014

Technická univerzita vo Zvolene
Technická akadémia vo Zvolene

Elektráreň na biomasu v Bardejove
Kotolňa na biomasu v Prešove

11.12.2014
Technická univerzita v Košiciach – Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach – Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach – Hutnícka fakulta

Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovanáých systémov OZE, Technická univerzita Košice

(Návšteva inteligentného domu, ukážky zberu dát a riadenia, prehliadka fotovoltických systémov kotolne na biomasu, kogeneračnej jednotky. Ukážky výroby vodíka. Jazda na elektrobicykli a aute na vodík.)

22.4.2015

Stredná priemyselná škola – strojnícka v Košiciach