Vrátiť sa na normálnu verziu

Energetický karneval

 

Už ste niekedy videli, ako proti sebe vo vedomostnej súťaži súperia napr. žiarovka a sporák? Ani my nie a tak sme počas školských polročných prázdnin dňa 1. 2. 2013 v našom Klube detí zorganizovali 1. ročník Energetického karnevalu pre deti našich zamestnancov.

 

Podmienka účasti bola pre deti aj dospelých úplne rovnaká, všetci museli prísť v maske s energetickou tematikou a tak sme už od rána s úžasom mohli sledovať, aké vzácne osobnosti k nám na toto podujatie postupne prichádzali.  V kategórii detí sa zúčastnila žiarovka napojená na fotovoltický panel, ale aj jadrový odpad, voda, veterná turbína, blesk, elektrický výboj, energetický nápoj nemenovanej značky a nakoniec prišiel aj sporák. Za dospelých bolo u nás vidieť slnko, čierne uhlie, visačku na dvere „Nerušiť, šetrím energiu“, ropnú plošinu a taktiež aj štiepnu reťazovú reakciu, kontrolóra štiepnej reťazovej reakcie, Alberta Einsteina a energetického čerta na slnečný pohon.

 

Na úvod všetci zúčastnení predstavili svoje masky a mohlo sa začať súťažiť. Prvá súťaž bola pripravená podľa televíznej hry „5 proti 5“. Deti tipovali, ako odpovedalo 40 zamestnancov SIEA na otázky súvisiace s energetikou. Po takomto rozohriatí sme plynule prešli na druhú súťaž, ktorá bola pripravená podľa predlohy súťaže „KUFOR“. V prvej časti tejto hry deti postupne odkrývali políčka na obrazovke a hádali, aké energetické obrázky sa pod nimi skrývajú. V druhej, počas 90 sekúnd, súťažiaci opisovali energetické slová na obrazovke tak, aby spoluhráč uhádol o aké slovo ide. V tretej časti mali uhádnuť, ako bude po zastavení pokračovať krátka kreslená energetická rozprávka. V štvrtom kole bez slov v štýle pantomímy znázorňovali náhodne vybrané energetické pojmy a v poslednom kole hádali, na čo slúžia im neznáme predmety z energetického prostredia.

 

Na záver tohto príjemného dopoludnia sme si ešte spolu zahrali hru „Štiepenie jadra“, ktorá znázorňuje prebiehajúcu jadrovú reakciu v jadrovom reaktore a cieľom hráčov je rozštiepiť jadro uránu tak, aby sa z neho uvoľnilo čo najviac neutrónov a vytvorila sa reťazová reakcia.

 

Celé podujatie dopadlo na výbornú, masky boli krásne, súťažiaci boli múdri a šikovní a nakoniec sme boli všetci spokojní, ako sme sa skvele zabavili. Už sa tešíme na karneval o rok.

 

a.jpgb.jpgc.jpgd.jpge.jpgf.jpgg.jpgh.jpgi.jpgj.jpgk.jpgl.jpg