Energetické experimenty a hry základné školy zaujali

 

O vzdelávacie materiály, ktoré SIEA pripravila pre žiakov v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, doteraz prejavilo záujem vyše 50 škôl.

 

Pracovníci agentúry ich postupne navštevujú. Najčastejšie učitelia žiadajú zakladače s energetickými experimentmi Rady tety Ety. Vďaka nim môžu žiakom na vyučovacích hodinách priblížiť fyzikálne zákonitosti súvisiace s využívaním energie.

Súčasťou experimentov je krátky príbeh s otvoreným problémom. Odpovede na doplňujúce otázky si môžu žiaci overiť prostredníctvom popísaného pokusu. Priamo v škole si môžu napríklad porovnať, či žiarovka a žiarivka produkujú rovnaké množstvo tepla alebo môžu zmerať silu vetra prostredníctvom vlastnoručne vyrobeného prístroja.

Momentálne je k dispozícií desať pracovných listov s energetickými experimentami. Pripravuje sa ďalších päť. Podmienkou prevzatia zakladačov je zdokumentovať prácu žiakov pri realizácii pokusov.

Pedagógovia prejavili záujem aj o ďalšie materiály, ktoré im poslúžia na hodinách prírodovedy, vlastivedy, environmentálnej výchovy, etickej výchovy alebo v školskom klube. Prostredníctvom Energetického kvarteta môžu hravou formou vysvetliť rozdiely medzi obnoviteľnými zdrojmi. V školách chcú využiť aj Energetické pexeso znázorňujúce možnosti  úspor a plytvania energie v domácnosti.

Učitelia sa potešili i vzdelávacím programom, ktoré SIEA zabezpečuje pre celé triedy. Poldňový súťažný program ŽIŤ ENERGIOU už využili napríklad v základných školách na Triede SNP v Banskej Bystrici a v Dolných Orešanoch. Termíny tejto akcie ako aj ďalšieho programu s názvom Majiteľom elektrárne na jeden deň si už naplánovali aj ďalšie školy. Na stránke budeme postupne zverejňovať prehľad škôl, kde boli už zábavné vzdelávaco-súťažné podujatia v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU zrealizované.

Súťažné disciplíny programu ŽIŤ ENERGIOU v školách

  • Chutná elektrina – meranie elektrického napätia v zelenine a ovocí
  • Žrúti energie – odhadovanie a meranie spotreby elektrospotrebičov
  • Teplo, teplejšie, horúco – meranie teploty tela prostredníctvom termovíznej kamery
  • Fuk sem, fuk tam – meranie sily vetra (fúknutia) anemometrom
  • Záhadné technológie – znázorňovanie predmetov s energetickou tematikou bez použitia hlasu
  • Poskladaj a leť – hádzanie aerodynamických papierových lietadielok do diaľky
  • Energia spamäti – vybavenie si vopred zobrazených obrázkov
  • Sila vody – zhadzovanie fl iaš pomocou vodného prúdu
  • S vetrom opreteky – základy aerodynamiky pri prekonávaní prekážok pomocou pingpongovej loptičky a fénu

Kde si už žiaci vyskúšali súťažný program ŽIŤ ENERGIOU v školách si môžete pozrieť tu

2012

ZŠ Trieda SNP 20 Banská Bystrica, september 2012

ZŠ Dolné Orešany, október 2012

ZŠ Lipovce, október 2012

ZŠ Slatina nad Bebravou, november 2012

ZŠ Trenčín, november 2012

SZŠ FUTURUM Trenčín, november 2012

2013

 

ZŠ Hlohovec, január 2013

ZŠ Želiezovce, marec 2013

ZŠ Nová Bošáca, apríl 2013

ZŠ Ďumbierska 17 Banská Bystrica, apríl 2013

ZŠ Lúka, apríl 2013

ZŠ Centrálna 464 Svidník, apríl 2013

ZŠ Levočská 11 Spišská Nová Ves, máj 2013

ZŠ Bukovecká 17 Košice, máj 2013

ZŠ s MŠ Mlynčeky, máj 2013

ZŠ Angyalova 26 Kremnica, máj 2013

ZŠ Čimhová, máj 2013

ZŠ Tajovského 17 Poprad, jún 2013

ZŠ Volkovce, jún 2013

ZŠ Vlčkovce, jún 2013

ZŠ Laborecká 66 Humenné, jún 2013

ZŠ Radvanská 1 Banská Bystrica, jún 2013

ZŠ Selce, september 2013

ZŠ SNP 20 Banská Bystrica, september 2013

ZŠ Jastrabá, september 2013

ZŠ Laborecká 66 Humenné, október 2013

ZŠ Centrálna 464 Svidník, október 2013

ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec, október 2013

ZŠ Selce, október 2013

ZŠ Angyalova 26 Kremnica, október 2013

ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa, november 2013

ZŠ Štúrova 12 Detva, november 2013

2014

ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce, marec 2014

ZŠ Horná Ves, marec 2014

ZŠ Obyce, marec 2014

ZŠ Myslavská Košice, marec 2014

ZŠ Opatovská cesta Košice, marec 2014

ZŠ Martin nad Žitavou, apríl 2014

ZŠ Nitrica, apríl 2014

ZŠ Detva, apríl 2014

ZŠ Kremnica, máj 2014

ZŠ Lieskovec, máj 2014

ZŠ Vranov nad Topľou, máj 2014

ZŠ Bukovecká 17 Košice, máj 2014

ZŠ Nové Zámky, jún 2014

ZŠ Jilemnického Zvolen, jún 2014

ZŠ Dolný Lopašov, jún 2014

ZŠ Kysak, júl 2014

ZŠ Rajec, júl 2014

ZŠ Cerová, september 2014

ZŠ Rišnovce, september 2014

ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou, september 2014

ZŠ Kukučínova Vranov nad Topľou, september 2014

ZŠ Zubrohlava, september 2014

ZŠ Kalinkovo, október 2014

ZŠ Dubník, október 2014

ZŠ Slovinky, október 2014

SZS Ružomberok, október 2014

ZŠ Nová Baňa, november 2014

ZŠ Podvysoka, november 2014

gymnázium Sv.Andreja Ružomberok, november 2014

ZŠ Komenského  Spišská Nová Ves, november 2014

ZŠ Trnavá Hora, november 2014

ZŠ Bobrovec, december 2014

ZŠ Harmanec, december 2014

 2015

ZŠ Bobot, február 2015

ZŠ Jedľové Kostolany, február 2015

ZŠ Pliešovce, február 2015

ZŠ Velčice, február 2015

ZŠ Ľubeľa, marec 2015

ZŠ Bučany, marec 2015

ZŠ Stará Turá, marec 2015

ZŠ Liptovský Mikuláš, marec 2015

ZŠ Černová , apríl 2015

ZŠ Diviaky nad Nitricou, apríl 2015

Kde už žiaci pracujú s energetickými experimentami Rady tety Ety si môžete pozrieť tu