Príklady konkrétnych inštalácií kolektorov a kotlov na biomasu v domácnostiach

SIEA na základe údajov o konkrétnych inštaláciách, ktoré boli podporené dotáciou z Programu vyššieho využitia biomasy a slnenčnej energie v domácnostiach, pripravila prepočty návratnosti investícií.

Hoci sú uvedené výsledky výsostne individuálne a nedajú sa zovšeobecňovať, zo skúsenosti vyplynulo, že využívanie solárneho ohrevu vody v podmienkach bytových domov môže byť efektívnejšie ako v rodinnom dome. Lepším výsledkom v bytových domoch pomáha najmä konštantnejší odber teplej vody.

Príklad inštalácie slnečných kolektorov v bytovom dome v Dudinciach

V panelovom bytovom dome v Dudinciach spustili solárny systém na predohrev teplej úžitkovej vody do prevádzky v septembri 2009. Predtým teplú vodu pripravovali vo vlastnej kotolni prostredníctvom troch kondenzačných kotlov po 45 kW. Tie teraz len dohrievajú vodu v novom 500 litrovom zásobníku a väčšinu teplej vody pripravujú v dvoch rovnako veľkých zásobníkoch pripojených na kolektory. Investícia do solárneho systému, vrátane montáže, ich vyšla na 12 965 €, z toho 3 450 € dostali preplatených po inštalácii zo štátnej dotácie. Po roku používania solárneho systému môže 50 obyvateľov šesťpodlažného domu s 24 bytmi na základe odsledovaných výsledkov počítať s tým, že sa im všetky investované peniaze vrátia do 8 rokov a 6 mesiacov.

Podrobnejšie informácie o inštalácii

Príklad inštalácie slnečných kolektorov v bytovom dome v Banskej Bystrici

V panelovom dome zo 70. rokov minulého storočia si majitelia 24 bytov nechali v októbri 2008 nainštalovať solárny systém v hodnote 15 521 €, na ktorý neskôr získali dotáciu zo štátneho Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach v sume 1 800 €. Na plochú strechu bytovky nainštalovali deväť plošných kolektorov. Teplú vodu pripravujú v dvoch 500-litrových zásobníkových ohrievačoch. Prevádzkou solárneho systému v kalendárnom roku 2009 sa získalo 13 700 kWh tepla na prípravu teplej vody, čo je približne 25 % z celkového tepla na prípravu teplej vody. Po zohľadnení dotácie by sa im mala investícia do solárneho systému vrátiť za 17 rokov a 9 mesiacov.

Podrobnejšie informácie o projekte

Príklad inštalácie slnečných kolektorov v rodinnom dome v Banskej Štiavnici

V staršom dvojpodlažnom rodinnom dome v Banskej Štiavnici zaplatili za kompletné nainštalovanie solárneho systému so štyrmi plošnými slnečnými kolektormi 3 309 e. Zo štátnych dotácií získali podporu 1 424 €. V dome bývajú štyri osoby, ktoré predtým používali na ohrev vody prietokový ohrievač na zemný plyn. Po inštalácii kolektorov kombinujú pri ohreve vody slnečnú energiu a elektrinu . Pri výpočte jednoduchej návratnosti boli použité úspory nákladov na zemný plyn počas jedného roka od mája 2009 a zohľadnený bol aj cenový rozdiel elektriny voči zemnému plynu. Z prepočtov vyplýva, že za rok usporili 152 € a investícia sa im s dotáciou vráti po 12 rokoch a 5 mesiacoch. Ak by po inštalácii kolektorov naďalej ohrievali zvyšnú vodu zemným plynom, za rok ušetria 227 € a investícia sa im s dotáciou vráti za 8 rokov a 4 mesiace. Systém má životnosť 25 až 30 rokov.

Podrobnejšie informácie o inštalácii

Príklad inštalácie kotla na pelety v rodinnom dome v Krupine

Investícia viac než 4 000 € do inštalácie jedného z konkrétnych podporených kotlov na pelety sa domácnosti v Krupine vráti do 10 rokov a s dotáciou do 7 rokov. Výrobcovia kotlov na biomasu hovoria pri správnom používaní o životnosti 10 až 15 rokov. Na kotol nainštalovaný v roku 2009 získali štátnu dotáciu vo výške 1000 €. Pri prepočte sa vychádzalo zo skutočnej odsledovanej spotreby peliet, ktorú si majiteľ domu v Krupine zaznamenával. Platby za kúpu kotla a spotrebovaného množstva peliet boli porovnané s nákladmi pri kúrení plynom.

Podrobnejšie informácie o inštalácii