Bezplatné energetické poradenstvo upozorňuje domácnosti aj na obmedzenia obnoviteľných zdrojov energie


Bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytujú nezávislí energetickí špecialisti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, už mali možnosť využiť obyvatelia 25 miest a obcí. Záujem je predovšetkým o konzultácie súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie. Tie by mali byť v budúcnosti vďaka pripravovanej finančnej podpore pre domácnosti dostupnejšie. Experti SIEA však upozorňujú, že zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov majú nielen výhody, ale aj obmedzenia.

 

„Investíciu si treba dôkladne zvážiť, pretože „zariadenia“ na využívanie zelenej energie nie sú vhodným riešením pre každú domácnosť,“ zdôrazňuje riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor. Energetickí experti pomáhajú záujemcom zorientovať sa v problematike, aby vedeli, čo je pri ich inštalácii dôležité, s čím majú rátať a na čo si majú dať pozor. Spôsob fungovania vysvetľujú na zariadeniach, ktoré sú umiestnené v pojazdnom „zelenom“ domčeku. Priamo na mieste si možno overiť, koľko elektriny vyrobia fotovoltické panely a veterná turbína.

 

Pripravovanú podporu budú môcť domácnosti využiť pri inštalácii fotovoltických panelov a veterných turbín s výkonom do 10 kW, ale aj tepelných slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a tepelných čerpadiel. Z európskych fondov by malo byť na tento účel do roku 2023 k dispozícii celkom 100 miliónov €. Rámcové podmienky čerpania podpory budú známe až po schválení Operačného programu Kvalita životného prostredia a súvisiacich dokumentov.

 

„Väčšina otázok na námestiach a peších zónach smeruje k domácim elektrárňam. No veľký záujem je aj o informácie o tepelných čerpadlách, pri ktorých je vstupná investícia síce vyššia, ale vďaka vysokej účinnosti a malým prevádzkovým nákladom predstavujú vhodné riešenie pre nízkoteplotné vykurovacie systémy v moderných rodinných domoch, predovšetkým tam, kde nie je dostupný zemný plyn,“ uviedol E. Jambor.

 

V prípade zvažovania investície do kotla na biomasu je podľa E. Jambora veľmi dôležitá dostupnosť cenovo vhodného paliva v mieste inštalácie. Výhodnosť slnečných tepelných kolektorov, ktoré sa využívajú predovšetkým na ohrev teplej vody, je zase podmienená slnečnými podmienkami, vhodným umiestnením a spotrebou teplej vody v domácnosti. „Záujemcom o kolektory zvykneme s veľkým zovšeobecnením hovoriť, že ak chcú, aby sa im investícia v dohľadnom čase vrátila, mali by byť v domácnosti aspoň štyria,“ upozorňuje E. Jambor.

 

Bezplatné rady energetických expertov SIEA budú môcť v nasledujúcich dňoch využiť obyvatelia Trnavy, Humenného, Detvy a Vrbového. Návštevy energetických expertov v mestách a obciach budú pokračovať aj v budúcom roku. Samosprávy, ktoré majú o sprostredkovanie poradenstva pre svojich občanov záujem, môžu kontaktovať poradenské centrá ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. V centrách možno požiadať aj o odborné rady. Energetickí konzultanti záujemcom poradia mailom alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399, osobné konzultácie v centrách si je potrebné vopred dohodnúť.