Vrátiť sa na normálnu verziu

Aktualizácia Príručky k procesu VO pre DOP a NP OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na www.opvai.sk Príručku k procesu VO pre DOP a NP OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016, verzia 1.2.