Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev OP KŽP na rok 2017

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 03. 10. 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5.

 

Podrobnejšie informácie  nájdete na webovom sídle OP KŽP: www.op-kzp.sk