SIEA zverejnila aktualizované podmienky projektu Zelená domácnostiam

SIEA zverejnila aktualizované podmienky projektu Zelená domácnostiam a vyzýva zhotoviteľov, aby pri aktivácii žiadostí v záverečnej fáze projektu dôsledne zvážili, ktoré poukážky sú domácnosti schopné využiť.

K tomu, aby boli aktuálne dostupné prostriedky určené na inštaláciu zariadení v domácnostiach využité v čo najväčšej miere práve na tento účel, môžu významne pomôcť aj zhotovitelia pri najbližšom aktivovaní a vydávaní poukážok.

Dôležité je, aby zhotovitelia pred aktiváciou žiadosti dôsledne skontrolovali a aktivovali vydanie poukážok len k tým inštaláciám, ktoré je možné ukončiť do 3 mesiacov.

Zároveň SIEA zhotoviteľov vyzýva, aby čím skôr zrušili tie vydané poukážky, ktoré nebude možné využiť. Aj tieto uvoľnené zdroje môžu slúžiť na vydanie nových poukážok. Podstatné je, aby boli zrušené najneskôr vo štvrtok 23. marca, kedy sa začnú aktivovať žiadosti pre vydanie nových poukážok.

Úpravy všeobecných a osobitých podmienok projektu súvisia so zjednodušením procesu podávania žiadosti a s navýšením rozpočtu aktuálneho projektu Zelená domácnostiam o 5 miliónov eur.

Financie na projekt Zelená domácnostiam sú poskytované prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý tento rok končí a ďalšie navýšenie zdrojov z tohto projektu už nie je možné. Pokračovanie projektu, ktoré bude financované z nového programu Slovensko, SIEA pripravuje na september 2023.