seminár SIEA - Bratislava

Prezentácie zo seminára o podpore efektívneho využívania energie

 

O možnostiach, ako získať odbornú a aj finančnú pomoc pri opatreniach zameraných na znižovanie spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov sa hovorilo na seminári „O podpore efektívneho využívania energie aktuálne“, ktorý sa uskutočnil  v prvý deň veľtrhu Racioenergia v stredu 6. apríla 2016 v Bratislave. Samostatné prednášky boli venované využívaniu obnoviteľných zdrojov energie v domácnosti a národnému projektu SIEA Zelená domácnostiam.

Seminár sa konal  od 10.00 h do 13.00 h v Programovom centre v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

SIEA_seminar_RACIOENERGIA_201602.jpgSIEA_seminar_RACIOENERGIA_201608.jpgSIEA_seminar_RACIOENERGIA_201601.jpgSIEA_seminar_RACIOENERGIA_201604.jpgSIEA_seminar_RACIOENERGIA_201605.jpgSIEA_seminar_RACIOENERGIA_201609.jpgSIEA_seminar_RACIOENERGIA_201610.jpgSIEA_seminar_RACIOENERGIA_201615.jpg

Na podujatí sa hovorilo o podporných mechanizmoch, ktoré sú pripravené v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Témou budú dopytovo orientované výzvy určené pre verejný sektor a pre podnikateľov, ale aj aktuálne informácie z národného projektu Zelená domácnostiam, ktorý je tiež súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prezentácie zo seminára

09.30 Registrácia účastníkov
10.00

Otvorenie seminára

10.05 Financovanie prechodu na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo z Operačného programu Kvalita životného prostredia
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.45 Aktuálna výzva zameraná na obnovu verejných budov
Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.00 Medzinárodný projekt Bioenergy4Business
Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.15 Národný projekt SIEA – ciele a možnosti pri podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
Svetlana Gavorová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.30 Zelená domácnostiam v praxi
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
12.00 Diskusia
12.30 Občerstvenie
13.00

Záver seminára

Podrobnejšie informácie môžete získať e-mailom na adrese poradenstvo@siea.gov.sk.

Počas celého veľtrhu bolo k dispozícii aj poradenské a konzultačné centrum SIEA. Odborníci sa venovali aj otázkam súvisiacim s projektom Zelená domácnostiam, v rámci ktorého môžu domácnosti získať poukážky na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie. Bezplatné energetické poradenstvo bolo možné využiť v stánku č. 333 v hale D.

Podujatie sa konalo v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.