výstava - Nitra

Bezplatné energetické poradenstvo na výstave Agrosalón v Nitre

Získajte užitočné informácie v správny čas a príďte sa bezplatne poradiť so špecialistami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na veľtrh Agrosalón v Nitre.

V stánku bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU sa môžu návštevníci veľtrhu poradiť, ako vybrať najvhodnejšie systémy na výrobu tepla, teplej vody či elektriny a ako efektívne využívať energiu. Pre návštevníkov sú k dispozícii aj názorné schémy zapojenia jednotlivých systémov, prostredníctvom ktorých im energetickí špecialisti vysvetlia, ako fungujú slnečné kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá či kotly na biomasu.

Nezávislí odborníci tiež poradia, ako získať podporu na užitočné a ekologické riešenia a ako môžu majitelia rodinných a bytových domov požiadať o poukážky v ďalších kolách projektu Zelená domácnostiam. Najbližšie kolo, určené na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla v domácnostiach v mimobratislavských regiónoch, bude otvorené už nasledujúci týždeň.

Bezplatné poradenstvo je na veľtrhu Agrosalón v Nitre k dispozícii v hale M2 v stánku číslo 9 od utorka 28. marca 2017 do soboty 1. apríla 2017. Pre návštevníkov sú pripravené aj informačné brožúry, v ktorých sú zhrnuté základné princípy fungovania podporovaných zariadení, návrhy úsporných opatrení i príklady konkrétnych realizácií s prepočtami.
Pre všetkých záujemcov sú odborní konzultanti SIEA k dispozícii počas pracovných dní v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Kontaktovať ich možno aj prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky 0800 199 399.

Viac informácií je dostupných na webovej stránke zitenergiou.sk.