Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti

Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti- EE1st bola na úrovni EÚ uznaná ako hlavná zásada na presadzovanie energetickej efektívnosti, ktorá je jedným z piatich pilierov energetickej únie, a to prijatím oznámenia o energetickej únii vo februári 2015. V dôsledku toho, a tiež po silnej podpore zásady zo strany Európskeho parlamentu, bola táto zásada zakotvená v nariadení o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy 2018/1999/EÚ a v smernici o energetickej efektívnosti, ktorá bola revidovaná smernicou 2018/2002/EÚ.

Informačný materiál poukazuje na uplatňovanie zásady EE1st vo finančnom sektore, sektore budov a sektore dopravy.

Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti