Kombinovaná výroba elektriny a tepla – hodnotenie splnenia podmienky vysokej účinnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala informačný materiál Kombinovaná výroba elektriny a tepla – hodnotenie splnenia podmienky vysokej účinnosti, ktorý nájdete na stiahnutie v pdf formáte.