Nové poukážky na tepelné čerpadlá a slnečné kolektory vydá SIEA v novembri

Nové poukážky na tepelné čerpadlá a slnečné kolektory vydá Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu Zelená domácnostiam II v novembri. Na inštaláciu zariadení majú domácnosti päť mesiacov.

„V zásobníku žiadostí o príspevky na inštaláciu slnečných kolektorov aktuálne evidujeme viac ako 120 žiadostí. Prostriedky vyčlenené tento rok na kolektory sú ešte voľné, naďalej sa môžu registrovať ďalší záujemcovia,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Vo štvrtok 19. novembra 2020 o 11. h budú vydané nové poukážky na kolektory ku všetkým žiadostiam, ktoré budú dovtedy zaregistrované. Najneskôr nasledujúci týždeň 24. novembra 2020 bude vydaných približne 420 poukážok na tepelné čerpadlá. Domácnosti môžu žiadosti čakajúce v zásobníkoch do vydania poukážky upraviť.

„Nový systém s postupným vydávaním poukážok k žiadostiam čakajúcim v zásobníkoch sa osvedčil. Žiadosti, ku ktorým nebudú tento rok vydané poukážky, si zachovajú poradie. Poukážky k nim budú vydané v rámci nového oprávneného obdobia v nasledujúcom roku,“ zdôraznil P. Blaškovitš.

Aktuálne sú zásobníky pre tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a najnovšie aj fotovoltické panely naplnené. Registrácia nových žiadostí sa znovu otvorí začiatkom roka 2021.

Vďaka podpore z národného projektu Zelená domácnostiam II pribudlo od roku 2019 na Slovensku 9 613 inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v tomto období domácnosti využili na nákup 3 156 tepelných čerpadiel, 3 131 slnečných kolektorov, 1 846 fotovoltických panelov a 1 480 kotlov na biomasu. Doteraz boli z projektu Zelená domácnostiam II preplatené poukážky v hodnote viac ako 19 miliónov €. Celkom je na podporu inštalácií vyčlenených 37 miliónov €.

Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.