ODYSSEE-MURE (EÚ 27)

Začiatok projektu: 18. 9. 2007

Trvanie projektu: 24 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 44 %, SIEA 56 %

Program: Intelligent Energy – Europe

Partnerské krajiny: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Veľká Británia, Česká republika, Cyprus, Grécko, Dánsko, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Estónsko, Nórsko, Slovinsko, Litva, Fínsko, Malta, Slovensko, Írsko, Estónsko, Chorvátsko.

Internetová stránka: www.odyssee-indicators.org 

 

Projekt porovnával jednotlivé štáty z hľadiska ich energetickej náročnosti a hodnotil dopady národných opatrení ako aj účinnosť smerníc EÚ na zvyšovanie energetickej efektívnosti. Okrem toho sa snažil o pochopenie a popis trendov spotreby energie v zúčastnených krajinách.

 

Prílohy:

Predstavenie_projektu

Hlavné_indikatori

Trendy_v_energetickej_efektivnosti domácností EÚ 25

Partneri_projektu

Indikátori_energetickej_efektívnosti_pre_SR

Energetická_efektívnosť_a_merania_na_SR 

Trendy_vo_vykurovaní_budov