MultEE

Projekt je financovaný Európskou úniou v rámci programu Horizon 2020. 

 

Začiatok projektu: apríl 2015

Trvanie projektu: 36 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 100 %

Program: Horizon 2020

 

Partneri: energetické agentúry AT, HR, SK, DE, DK, GR, LV, LT, MK.  Partneri predstavujú výskumné inštitúcie s prierezovými znalosťami v oblasti meraní energetickej efektívnosti, dodávky energie a prípravy energetických stratégií, národné agentúry zodpovedné za vývoj a implementáciu politík energetickej efektívnosti a ostatné organizácie so špecifickými skúsenosťami v oblasti rozvoja kapacít, prenosu poznatkov a ich šírenia.

Internetová stránka: www.multee.eu 

  

Kontakt:

Projektový manažér: Ing. Michal Németh

Tel.: +421/58 248 203

e-mail: michal.nemeth@siea.gov.sk 

 

Výstupy projektu

Základné informácie o MultEE – flyer

Prezentácie zo semináru Úspory energie pod lupou, 04/2015, Bratislava