KIDS FOR FUTURE

Začiatok projektu: 1.1.2007

Dĺžka projektu: 36 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 50 %, SIEA %

Program: Inteligent Energy – Europe (IEE)

Partnerské krajiny: Nórsko, Švédsko, Fínsko, Grécko, Poľsko, Belgicko, Bulharsko, Slovinsko, Španielsko.

Internetová stránka: www.duhovnici.sk

 

Hlavnú časť projektu tvoril príbeh rozdelený do troch častí, ktorý bol preložený a prispôsobený jazykom a tradíciám jednotlivých zúčastnených krajín. Jeho stredobodom sa stala postava chlapca s výnimočnými schopnosťami, ktorý dokáže prostredníctvom svojej energie napríklad lietať alebo vytvárať dážď a dúhu. Jednotlivé časti boli následne vydané knižne a distibuované do škôl, kde boli v tejto súvislosti organizované výchovno – vdelávacie činnosti. Projekt bol postavený na myšlienke sociokonštruktivizmu, teda učení sa prostredníctvom vykonávania vlastnej činnosti. Bol zameraný na rozličné aktivity detí.

 

Prílohy:

Kniha dúhovníci

Opis projektu

Plagát projektu