GreenGasGrids

Začiatok projektu: 1. 6. 2011

Dĺžka projektu: 36 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 75 %, SIEA 25 %

Program: Intelligent Energy – Europe (IEE)

Partnerské krajiny: Nemecko, Veľká Británia, Rakúsko, Holandsko, Poľsko, Belgicko, Chorvátsko, Slovensko, Taliansko, Francúzsko, Maďarsko, Španielsko.

Internetová stránka: www.greengasgrids.eu

Niektoré krajiny (najmä Holandsko, Nemecko a Rakúsko) majú značné skúsenosti v oblasti využívania biometánu. V ich energetických politikách už v súčasnosti fungujú účinné a efektívne schémy, ktoré odstraňujú bariéry vo využívaní tejto suroviny. Tieto budú slúžiť ako základ pre transfér know-how v rámci ostatných partnerských štátov. Snahou projektu je aj spájanie obchodných partnerov, ktorí sa zaujímajú o túto oblasť a tiež podpora súkromných projektov zameraných na biometán v štátoch s vysokým potenciálom, ale aktuálne nízkou mierou jeho využívania.

Výstupy projektu:

1. informačný deň – Seminár o možnostiach trhu s biometánom k projektu GreenGasGrids, 15. 5. 2012

2. informačný deň – Seminár o možnostiach trhu s biometánom k projektu GreenGasGrids, 13. 6. 2013

titulka_Narodna_cestovna_mapa_pre_rozvoj_vyroby_biometanu.jpgNárodná cestovná mapa pre rozvoj výroby a využívania biometánu na Slovensku

Kontakt:

Projektový manažér: Ing. Pavel Starinský