BUILD UP SKILLS – Slovakia

Trvanie projektu: 18 mesiacov (06/2012 – 12/2013)

Program: Intelligent Energy – Europe (IEE)

Koordinátor: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)

Partneri: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS), Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), EkoFond

Internetová stránka: www.slovakia.buildupskills.eu 

 

Cieľové skupiny:

  • Zamestnanci stavebných firiem a ostatní pracovníci na stavbách (murári, montážnici okien, zhotovitelia tepelných izolácií a hydroizolácií, montážnici tieniacej techniky, omietkári/štukatéri, tesári a iní)
  • Pracovníci zabezpečujúci montáž technických zariadení budov/inštalatéri (so zameraním na vykurovaciu a chladiacu techniku, tepelné čerpadlá, fotovoltické články a solárne kolektory, svetelnú techniku a iné)
  • Pracovníci stavebného dozoru

Prvým realizovaným krokom je vypracovanie tzv. Status Quo analýzy, ktorá mapuje súčasný stav a situáciu v celoživotnom vzdelávaní v stavebníctve a energetike, identifikuje najlepšie príklady z praxe a naznačuje potreby a priority z hľadiska vzdelávania rôznych profesných skupín a odborníkov v danej oblasti v Slovenskej republike. Nasleduje ju momentálne pripravovaná tzv. cestovná mapa pre vzdelávanie a prípravu menovaných cieľových skupín odborníkov.

Prílohy

Status Quo analýza Slovenská republika


 

Kontakt:

Projektový manažér:  Ing. Ján Magyar

Tel.: +421/58 248 203

e-mail: jan.magyar@siea.gov.sk