Ako efektívne investovať do solárneho ohrevu vbytových domoch

Otázka: Oplatí sa investovať do slnečných kolektorov aj v bytových domoch?

Odpoveď: Bytové domy majú predpoklad využívať slnečnú energiu na ohrev vody dokonca efektívnejšie ako rodinné domy.

Nadšenci sú na nezaplatenie

Hoci je schválenie investície do slnečných kolektorov v bytových domoch takmer vždy podmienené vytrvalosťou nadšencov, prax  ukazuje, že využívať slnko na ohrievanie vody potrebnej pri umývaní, sprchovaní či kúpaní, sa bytovým domom oplatí.

Menej je viac

Najzaujímavejšie výsledky majú bytovky s menšími solárnymi systémami, ktoré sa využívajú na plný výkon viac hodín počas dňa. Vyplýva to z analýzy inštalácií kolektorov v bytových domoch, ktoré požiadali o štátnu dotáciu z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach.

Dotácie na kotly a kolektory

Dotácie na inštaláciu kotlov na biomasu a slnečných kolektorov môžu rodinné a bytové domy využívať od apríla 2009. Doteraz bola dotácia schválená 4 115 žiadateľom v celkovej hodnote vyše 3,9 milióna €. Ku koncu februára bolo zaevidovaných ďalších  555 žiadostí s požadovanou sumou vyše 500 tisíc €. Tie budú posudzované podľa pripravovaného zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Na nové žiadosti je k dispozícii 2 675 200 €.

Administrátorom programu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá stále prijíma žiadosti. Ako príspevková organizácia ministerstva hospodárstva zároveň poskytuje bezplatné energetické poradenstvo v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Práve v rámci projektu poradenstva podporeného z prostriedkov EÚ spracovali odborníci SIEA analýzy návratnosti investície.

Kto myslí na návratnosť

Reálne výsledky po prvom roku používania solárnych systémov potvrdzujú, že bytovky pri objednávaní solárneho systému častejšie pamätali na ekonomický prínos. No aj medzi nimi boli výnimky. Bez zarátania dotácií sa investície niektorým vrátia v horizonte 20 rokov, tým úspešnejším už o 12 rokov. Pri výrobcami uvádzanej životnosti moderných zariadení 25 rokov je to nezanedbateľný rozdiel.

Dobu návratnosti ovplyvňuje najmä optimálne nadimenzovanie systému. Bytovky si väčšinou objednávajú systémy, ktoré pokryjú 25-50% potreby tepla pre prípravu teplej vody. V rodinných domoch sú zvyčajne proporčne väčšie a teda aj drahšie systémy, ktoré dokážu ohriať 50-70% z potrebnej vody, z toho však vyplýva aj menšie využitie v prepočte na inštalovanú plochu. Pre byt v bytovke zvyčajne postačuje plocha cca 0,75-1,5 m2.

Odberový diagram

K lepšej ekonomike v bytovke prispieva aj konštantnejší odber teplej vody, ktorú spotrebováva väčší počet ľudí, ako aj skutočnosť, že solárnym teplom sa voda často iba predhrieva. Ak má dom optimálne podmienky na umiestnenie kolektorov, ďalším krokom je spracovanie odberového diagramu vody. Pre určenie úspory dobre poslúži ročné vyúčtovanie nákladov za byt, kde je uvedená aj celková spotreba teplej vody za bytovku. Podrobnejšie informácie o konkrétnych výsledkoch domov s kolektormi možno získať na stránke www.siea.sk

Skúsenosti so solárnym ohrevom má minimálne 1203 bytov na Slovensku

  • 31 bytových domov požiadalo o štátnu dotáciu
  • 24 bytových domov má schválenú dotáciu v celkovej sume 68 771 €

Ing, Peter Štibraný, SIEA, poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU v Banskej Bystrici.

Zdroj: 16. 03. 2011; Nový čas; odborná špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet Úspora energií č. 4; s. 8)