Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zadajte hľadaný výraz


 
Pozvánka na prezentáciu záverov štúdie hĺbkovej obnovy školskej budovy pripravenej v rámci projektu INCI NZEB & EMMA

Ako je možné zásadne znížiť spotrebu energie a zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia naznačuje štúdia hĺbkovej obnovy typizovanej školskej budovy, ktorá bola pripravená v rámci medzinárodného projektu INCI NZEB & EMMA. Výsledky štúdie budú prezentované na odbornom seminári Energeticky efektívne v roku 2019, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra počas veľtrhu Coneco-Racioenergia 2019.

publikované 21.03.2019
 

Pozvánka na prednášku o úsporách energie vo verejných budovách bez veľkých investícií

Prvé výsledky pilotných meraní spotreby energie prostredníctvom inteligentných meracích zariadení budú hlavnou témou prezentácie v rámci projektu TOGETHER na odbornom seminári Energeticky efektívne v roku 2019, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra počas veľtrhu Coneco Racioenergia 2019.

publikované 20.03.2019
 

Ako v školách motivovať k úsporám energie s minimálnymi nákladmi

Približne 15 až 20 litrov vody možno ušetriť, ak nenecháte pri umývaní zubov po celý čas pustenú vodu. Aj to bolo jedným zo zistení experimentov, ktoré si vyskúšali žiaci na základnej škole v obci Výčapy Opatovce v rámci medzinárodného projektu TOGETHER.

publikované 16.01.2019
 

Projekt TOGETHER upozorňuje, že šetriť energiu vo verejných budovách môžu do veľkej miery aj ich užívatelia

O možnostiach, ako ovplyvniť spotrebiteľské správanie a zvyky v oblasti využívania energie, sa hovorilo na medzinárodnom workshope, ktorý sa v rámci projektu TOGETHER uskutočnil 10.apríla2018 v Maribore.

publikované 18.04.2018
 

Projekt TOGETHER ukazuje, ako motivovať užívateľov verejných budov k úsporám energie

Ukázať, ako sa môže znížiť dopyt po energii a meniť chovanie spotrebiteľov vo verejných budovách, bolo cieľom medzinárodného workshopu, ktorý v rámci medzinárodného programu TOGETHER zorganizovala Energetická agentúra Vysočiny v Jihlave.

publikované 30.05.2017
 

Projekt BUILD UP SKILLS – STAVEDU umožňuje zvýšiť si kvalifikáciu v profesii technik svetelných systémov

Remeselníci a pracovníci na stavbách si budú môcť v nasledujúcich mesiacoch bezplatne zvýšiť kvalifikáciu v profesii technik svetelných systémov. Sériu školení pre nich pripravila SIEA spolu so Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou v rámci projektu BUILD UP SKILLS – STAVEDU.

publikované 08.03.2017
 

Prezentácie z workshopu projektu ODYSSEE-MURE

Zvýšiť vzájomnú informovanosť jednotlivých štátnych inštitúcií a zástupcov odbornej verejnosti o zdrojoch štatistických údajov v oblasti energetiky bolo  cieľom workshopu, ktorý zorganizovala 14. 5. 2015 SIEA v rámci projektu ODYSSEE-MURE „Monitorovanie energetickej efektívnosti v SR“.

publikované 30.05.2015
 

SIEA sa podieľa na projekte Bioenergy4Business

SIEA ako člen konzorcia 13 európskych energetických agentúr získala grant z prostriedkov programu HORIZON 2020 v rámci výzvy „konkurencieschopné uhlíkové energie" zameraný na uvedenie na trh trvalo udržateľných zdrojov energie z biomasy.

publikované 05.01.2015
 

BIM a integrované navrhovanie budov – prezentácie z podujatia

Prezentácie z podujatia s názvom BIM a integrované navrhovanie budov (ID) – Perspektívy využitia informačného modelu a integrovaného navrhovania pri zvyšovaní kvality a efektívnosti prípravy, obstarávania a výstavby budov.

publikované 04.08.2014
 

Cieľom projektu Biomass Policies je zefektívnenie využívania domácich zdrojov biomasy

Témami, ako zlepšiť politický rámec pre efektívnejšie využívanie domácich zdrojov biomasy, sa zaoberali špecialisti na seminári, ktorý pripravila SIEA v rámci medzinárodného projektu BiomassPolicies.

publikované 10.06.2014
 

SIEA vydala Národnú cestovnú mapu pre rozvoj výroby a využívania biometánu na Slovensku

Hoci využívanie biometánu dáva široké možnosti ekologického využitia prírodných zdrojov a odpadov, na Slovensku nie je biometánová stanica. Navrhnúť spôsob odstránenia bariér na trhu s biometánom bolo cieľom projektu GreenGasGreed, na ktorom sa podieľala SIEA.

publikované 06.06.2014
 

SIEA na strojárensko-energetickom veľtrhu Power-Gen Europe

Zástupcovia SIEA sa aktívne zúčastnili najväčšieho európskeho strojárensko-energetického veľtrhu Power-Gen Europe and Renewable Energy World Europe 2014, ktorý sa uskutočnil v Kolíne na Rýnom.

publikované 06.06.2014
 

Európska mapa na podporu OZE a energetickej efektívnosti

Iniciatíva repowermap.org je zameraná na podporu udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zvyšovanie energetickej efektívnosti.

publikované 11.03.2014
 

Experti SIEA hovorili v Belehrade o možnostiach zvyšovania produkcie energie z odpadu

Zástupcovia SIEA sa 18. októbra 2013 zúčastnili na konferencií zameranej na tému udržateľného rozvoja energetiky v juhovýchodnej Európe. Podujatie sa uskutočnilo aj v súvislosti s prípravou návrhu novej Stratégie rozvoja energetiky Srbska do roku 2025, s výhľadom do roku 2030.

publikované 21.10.2013
 

SIEA bude spolupracovať na zvyšovaní energetickej efektívnosti, využívaní OZE a alternatívnych palív na Ukrajine

SIEA spolu s ukrajinskou agentúrou SAEE majú záujem na rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a alternatívnych palív. Súčasťou spolupráce má byť aj výmena skúseností, informácií a najlepších praktík v daných sférach.

publikované 16.09.2013
 

SIEA sa podieľa na vytvorení metodiky pre integrované navrhovanie budov

SIEA sa v rámci medzinárodného projektu MaTrID snaží o vytvorenie metodiky pre integrované navrhovanie budov (ID). Prístup, ktorý môže významne prispieť k snahám o znižovanie ich energetickej náročnostiI, bol aj témou workshopu, ktorý SIEA zorganizovala začiatkom augusta 2013.

publikované 12.08.2013
 

SIEA plánuje rozvíjať spoluprácu v oblasti inovácií a vzdelávania s kazašskou národnou agentúrou pre technologický rozvoj

Zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sa zúčastnili 6. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku  a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazachstanom v Astane.

publikované 14.06.2013
 

Seminár o možnostiach trhu s biometánom

SIEA organizuje 13. júna 2013 v Bratislave druhý Informačný deň k medzinárodnému projektu GreenGasGrids. Seminár sa bude venovať využitiu biometánu v doprave, súčasťou prednášok budú aj informácie o pripravovanom Národnom pláne rozvoja biometánu. Projekt je súčasťou komunitárneho programu Inteligentná energia - Európa.

publikované 28.05.2013
 

Prezentácie z Národného informačného dňa programu Inteligentná energia - Európa II

O finančné prostriedky v indikatívnej výške 65 miliónov eur sa môžu  uchádzať oprávnení žiadatelia v rámci novej výzvy Európskej komisie. V súvislosti s jej zverejnením sa 29. januára 2013 konal Národný informačný deň ku komunitárnemu programu Inteligentná energia – Európa II (IEE II), 2007 – 2013.

publikované 30.01.2013
 

Pozvánka Národný informačný deň 2013: Program Inteligentná energia-Európa

SIEA v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR organizuje Národný informačný deň k výzve na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia-Európa (IEE) na rok 2013. Podujatie sa uskutoční 29. 1. 2013 v Bratislave.

publikované 04.01.2013
 

Prezentácie zo seminára Energetický investičný deň o pomoci zo štrukturálnych fondov

Prispieť k zlepšeniu procesov pri podpore energetických projektov financovaných zo štrukturálnych fondov bolo cieľom seminára, ktorý koncom novembra usporiadala SIEA v spolupráci s Rakúskou energetickou agentúrou. K dispozícii sú prezentácie, ktoré odzneli počas podujatia.

publikované 13.12.2012
 

SIEA pripravila Regionálny akčný plán udržateľného odpadového hospodárstva pre Bratislavský kraj

Regionálny akčný plán udržateľného odpadového hospodárstva pre Bratislavský kraj, ktorý pripravila SIEA v rámci medzinárodného projektu Waste to Energy (W2E), má prispieť k znižovaniu množstva odpadu ukladaného na skládky jeho energetickým zhodnocovaním.

publikované 19.11.2012
 

Prezentácie zo seminára o významnej obnove budov a energetickej efektívnosti

Novinky v oblasti významnej obnovy budov, ktoré so sebou prináša európska smernica o energetickej efektívnosti, boli témou seminára pripraveného v rámci projektu REQUEST. Prezentácie z podujatia, kroré zorganizovala SIEA 28. septembra 2012, sú k dispozícii.

publikované 03.10.2012
 

Seminár zameraný na významnú obnovu budov a nové ciele v oblasti energetickej efektívnosti

SIEA pozýva na seminár zameraný na otázky súvisiace s významnou obnovou budov a cieľmi v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré prináša nová európska smernica (EED). Podujatie sa uskutoční 28. septembra 2012 v Bratislave v rámci projektu REQUEST.

publikované 13.09.2012
 

Vyjadrite svoje pripomienky k pokračovaniu programu Inteligentná energia – Európa

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku (DG ENER) ponúka možnosť vyjadriť pripomienky a námety k pripravovanému návrhu komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa (IEE) III pre programovacie obdobie 2014 – 2020.

publikované 18.07.2012
 

SIEA spúšťa poradenský webový portál pre záujemcov o významnú obnovu budov

SIEA vytvorila poradenský webový portál zameraný na významnú obnovu budov a zvyšovanie kvality s ňou súvisiacich prác. Je určený predovšetkým pre vlastníkov a nájomcov nehnuteľností a zástupcov bytových domov.

publikované 31.05.2012
 

Pre rozvoj trhu s biometánom je dôležité intenzívnejšie prehlbovanie spolupráce

Možnosti, rozvoj a definovanie existujúcich bariér na trhu s biometánom na Slovensku boli témou seminára, ktorý 15. 5. 2012 zorganizovala SIEA v rámci medzinárodného projektu GrenGasGreds. Z výstupov vyplynula nutnosť zintenzívnenia a zefektívnenia komunikácie a spolupráce medzi jednotlivými aktérmi.

publikované 16.05.2012
 

SIEA predstavila možnosti energetického zhodnocovania odpadu v Bratislavskom kraji

Zvýšenie kapacity spaľovne, spoluspaľovanie, či zber a zhodnotenie bioodpadu. To sú návrhy v rámci Regionálneho akčného plánu udržateľného odpadového hospodárstva pre Bratislavský kraj, ktorý prezentovala SIEA počas seminára. Uskutočnil sa 3. mája v Bratislave v rámci projektu W2E.

publikované 14.05.2012
 

Seminár o možnostiach trhu s biometánom

SIEA organizuje 15. mája 2012 v Bratislave Informačný deň k medzinárodnému projektu GreenGasGrids. Počas odborného seminára získajú účastníci informácie aj o pripravovanom Národnom pláne rozvoja biometánu. Projekt je súčasťou komunitárneho programu Inteligentná energia - Európa.

publikované 30.04.2012
 

Európsky týždeň udržateľnej energie 2012

eusew_2012_G_111212_H_small.jpgTohtoročný európsky týždeň udržateľnej energie sa uskutoční 18 – 22. júna 2012. V jeho priebehu sa budú v rôznych častiach Európy konať stovky podujatí zameraných predovšetkým na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov energií.

publikované 16.03.2012
 

Národný informačný deň 2012: Inteligentná energia – Európa

SIEA, v spolupráci s MH SR, usporiadala 3. februára 2012 Národný informačný deň ku komunitárnemu programu Inteligentná energia – Európa II (IEE II), 2007 – 2013. V rámci novo zverejnenej výzvy Európskej komisie sa môžu záujemcovia do 8. mája 2012 uchádzať o financie v indikatívnej výške 72 miliónov €.

publikované 08.02.2012
 

Odštartoval medzinárodný projekt CENTRAMO

Zlepšiť kvalitu riadenia klastrov a ich zoskupení v rámci sietí v piatich európskych krajinách je cieľom projektu CENTRAMO. V Budapešti sa 12. januára 2012 uskutočnilo prvé stretnutie projektového tímu.

publikované 18.01.2012
 

Výzva na predkladanie projektov v rámci BUILD UP SKILLS - zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v sektore budov

V rámci programu Inteligentná energia Európa II vyhlásila agentúra EACI výzvu pre 1. pilier iniciatívy BUILD UP SKILLS. Jeho cieľom je zvýšiť počet kvalifikovaných pracovných síl v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v sektore budov. Termín na predkladanie projektov: do 9. 2. 2012.

publikované 02.01.2012
 

SIEA školila expertov z post sovietskych republík

Slovenská inovačná a energetická agentúra usporiadala 13. – 14. júna 2011 školenie a študijnú návštevu s názvom „COMBO Course“ zamerané na propagáciu energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Podujatie bolo určené pre odborníkov z Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska ...

publikované 21.06.2011
 

Seminár Energetické zhodnocovanie odpadu

Vytváranie inovatívnych stratégií odpadového hospodárstva zameraných na zvýšenie energetického využitia odpadov a zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky je jedným z cieľov projektu Waste to energy (W2E), v rámci ktorého zorganizovala SIEA 10. marca medzinárodný seminár.

publikované 21.03.2011
 

Národný informačný deň - Inteligentná energia – Európa

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR usporiadala 11. marca 2011 informačný deň ku komunitárnemu programu Inteligentná energia – Európa II (IEE II), 2007 – 2013. Jeho cieľom je podpora rozvoja energetickej efektívnosti a väčšie využívanie alternatívnych energií.

publikované 14.03.2011
 

Výzva na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa

Európska komisia zverejnila 18. 1. 2011 výzvu na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa (IEE) na rok 2011. Uzávierka výzvy bude vo štvrtok 12. mája 2011 o 17. h (SEČ).

publikované 19.01.2011
 

 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).