Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zadajte hľadaný výraz


 
Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výzvy č.41

SIEA ako SO pre OP KŽP oznamuje zmenu lehoty na vydávanie rozhodnutí v rámci  výzvy č.41.

publikované 26.02.2020
 

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výzvy č.48

SIEA ako SO pre OP KŽP oznamuje zmenu lehoty na vydávanie rozhodnutí v rámci  výzvy č.48.

publikované 26.02.2020
 

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výzvy č.50

SIEA ako SO pre OP KŽP oznamuje zmenu lehoty na vydávanie rozhodnutí v rámci  výzvy č.50.

publikované 26.02.2020
 

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

SIEA ako SO pre OP KŽP pripravila pre žiadateľov o NFP informačné semináre k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59.

publikované 06.02.2020
 

60. Výzva zameraná na podporu zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla

SIEA ako SO pre OP KŽP vyhlásila dňa 18.12.2019 podporu zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60.

publikované 18.12.2019
 

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

MH SR ako SO v rámci operačného programu VaI oznamuje, že dňa 2. februára 2018 zverejnilo na svojom webovom sídle právny dokument Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

publikované 06.02.2018
 

59. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

SIEA ako SO pre OP KŽP vyhlásila dňa 18.12.2019 Výzvu zameranú na Zníženie energetickej náročnosti v podnikoch s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59.

publikované 18.12.2019
 

Na podporu zariadení využívajúcich OZE je vyčlenených 10 mil.€

Na podporu inštalácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie je pre podnikateľské subjekty podľa pravidiel štátnej pomoci a pre verejné inštitúcie a neziskové organizácie vyčlenených 10 mil.€ zo zdrojov EÚ.

publikované 18.12.2019
 

Na podporu zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla je vyčlenených 20 miliónov €

Na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla s maximálnym tepelným príkonom 20 MW je v pripravovanej výzve z OP KŽP vyčlenených 20 miliónov €.

publikované 18.12.2019
 

Podniky môžu využiť 10 miliónov € na realizáciu opatrení navrhnutých v energetických auditoch

Mikro, malé, stredné a veľké podniky na Slovensku môžu získať európsky príspevok na realizáciu opatrení navrhnutých v energetických auditoch.

publikované 18.12.2019
 

Na podporu zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla je vyčlenených 20 miliónov €

Na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla s maximálnym tepelným príkonom 20 MW je v pripravovanej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 20 miliónov €.

publikované 18.12.2019
 

57. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

SIEA ako SO pre OP KŽP vyhlásila dňa 21.11.2019  výzvu zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-57.

publikované 21.11.2019
 

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46

SIEA ako SO pre OP KŽP vydala dňa 04.11.2019 Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

publikované 04.11.2019
 

Uzatvorenie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36

SIEA ako SO pre operačný program KŽP oznamuje, že dňa 30.9.2019 uzatvorila výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36.

publikované 01.10.2019
 

Uzatvorenie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39

SlEA ako SO pre operačný program KŽP oznamuje, že dňa 30.9.2019 uzatvorila výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39

publikované 01.10.2019
 

Usmernenie č. 3 k Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48

SIEA ako SO pre OP KŽP vydala dňa 30.9.2019 Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov .

publikované 30.09.2019
 

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-50

SIEA ako SO pre OP KŽP oznamuje, že dňa 31.10.2019 uzatvára výzvu zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-50.

publikované 26.09.2019
 

Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

SIEA ako SO pre OP KŽP Vás pozýva na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

publikované 03.09.2019
 

53. Výzva zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

SIEA ako SO pre OP KŽP vyhlásila dňa 2.8.2019 Výzvu zameranú na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

publikované 02.08.2019
 

Uzatvorenie 30. výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

SIEA ako SO pre operačný program KŽP oznamuje, že dňa 28.6.2019 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy zverejnený dňa 28.5.2019.

.

publikované 28.06.2019
 

Uzatvorenie 48. výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SIEA ako SO pre operačný program KŽP oznamuje, že dňa 28.6.2019 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy zverejnený dňa 28.5.2019.

publikované 28.06.2019
 

Usmernenie č. 2 k Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SIEA ako SO pre OP KŽP vydala dňa 26.6.2019 Usmernenie č. 2 k 48. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov .

publikované 26.06.2019
 

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

SIEA ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch.

publikované 28.05.2019
 

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48

SIEA ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

publikované 27.05.2019
 

Informácia o posune termínu uzávierky 9. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje o posunutí termínu uzávierky 9. hodnotiaceho kola na 28.06.2019.

publikované 03.05.2019
 

50. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

SIEA ako SO pre OP KŽP vyhlásila dňa 29.3.2019 Výzvu zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-50.

publikované 29.03.2019
 

Na rekonštrukciu rozvodov centralizovaného zásobovania teplom je z európskych zdrojov k dispozícii 30 miliónov €

Na rekonštrukciu a obnovu rozvodov centralizovaného zásobovania teplom je v 50. výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 30 miliónov €.

publikované 29.03.2019
 

Usmernenie č.1 k 48. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SIEA ako SO pre OP KŽP vydala dňa 18.3.2019 Usmernenie č.1 k 48. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

publikované 18.03.2019
 

Prezentácia k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SIEA ako SO pre OP KŽP uskutočnila dňa 6.3.2019 informačný seminár k Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. K dispozícii je prezentácia zo seminára.

publikované 15.03.2019
 

Usmernenie č.1 k 46. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46

SIEA ako SO pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 13.03.2019 Usmernenie č.1 k 46. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch.

publikované 13.03.2019
 

Na zníženie energetickej náročnosti budov ústrednej správy a verejnoprávnych ustanovizní je vyčlenených 50 miliónov €

Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na zníženie energetickej náročnosti verejných budov až do výšky 3 milióny €. Výzvu s týmto zameraním v celkovej hodnote 50 miliónov € vyhlási SIEA 21. 12. 2018.

publikované 21.12.2018
 

48. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SIEA ako SO pre OP KŽP vyhlásila dňa 21.12.2018 výzvu zameranú na  zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48

publikované 21.12.2018
 

46. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

SIEA ako SO pre OP KŽP vyhlásila dňa 20.12.2018 výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2018-46.

publikované 20.12.2018
 

Podniky môžu využiť 50 miliónov € z európskych zdrojov na implementáciu opatrení z energetických auditov

Podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov. Výzvu s týmto zameraním v celkovej hodnote 50 miliónov € vyhlásila SIEA dňa 20. 12. 2018.

publikované 20.12.2018
 

Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

MH SR ako SO pre OP VaI vyhlásilo dňa 20.12.2018 Výzvu zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

publikované 20.12.2018
 

Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II

SIEA ako SO pre OP KŽP oznamuje, že dňa 14.12.2018 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II.

publikované 14.12.2018
 

Vyzvanie na predloženie národného projektu „Odborne o energii”

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 26.11.2018 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Odborne o energii.

publikované 26.11.2018
 

Usmernenie č. 4 k 19. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SIEA ako SO pre OP KŽP vydala dňa 15.10.2018 Usmernenie č.4 k 19. Výzve

publikované 15.10.2018
 

Upozornenie na vydanie metodického výkladu CKO č.6

SIEA ako SO pre OP KŽP upozorňuje na vydanie metodického výkladu CKO č.6.

publikované 11.10.2018
 

Aktualizácia harmonogramu výziev OP KŽP na rok 2018

MŽP ako riadiaci orgán pre OP KŽP zverejnilo aktualizáciu Harmonogramu výziev na rok 2018.

publikované 28.09.2018
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifický cieľ 4.4.1

SIEA ako SO pre OP KŽP vyhlásila dňa 17.7.2018 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre špecifický cieľ 4.4.1 .

publikované 17.07.2018
 

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC411-2018-41 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 10. 7. 2017 v Bratislave. Výzva sa zameriava na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

publikované 10.07.2018
 

Usmernenie č.1 k 39. Výzve OPKZP-PO4-SC441-2018-39

SIEA ako SO pre OP KŽP vydala dňa 26.6.2018 Usmernenie č. 1 k Výzve zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

publikované 26.06.2018
 

Usmernenie č.2 k 36. Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36

SIEA ako SO pre OP KŽP vydala dňa 06.06.2018 Usmernenie č.2 k 36. výzve zameranej na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív.

publikované 06.06.2018
 

41. výzva OP KŽP zameraná na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

SIEA ako SO pre OP KŽP dňa 31.05.2018 vyhlásila 41. výzvu zameranú na podporu zariadení na výrobu tepla, konkrétne tepelných čerpadiel, zariadení na využitie geotermálnej energie, tiež energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

publikované 31.05.2018
 

Na podporu zariadení využívajúcich OZE v podnikoch, verejnom sektore a v neziskových organizáciách je vyčlenených viac ako 19 miliónov €

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR je cieľom pripravovanej 41. výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z OP KŽP. Na podporu inštalácie zariadení využívajúcich OZE je vyčlenených viac ako 19 miliónov €.

publikované 30.05.2018
 

Prezentácia k výzve zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

SIEA ako SO pre OP KŽP zverejnila prezentáciu k 39. výzve zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií.

publikované 25.05.2018
 

Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa pre DOP OP VaI

MH SR ako SO pre OP VaI zverejnilo na webovom sídle operačného programu aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa pre DOP OP VaI v gescii MH SR verzia 4.0

publikované 09.05.2018
 

Pozvánka na informačný seminár k 39. výzve zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

SIEA ako SO pre OP KŽP pripravila informačný seminár k 39. Výzve zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

publikované 04.05.2018
 

Uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

SIEA ako SO pre OP KŽP uzatvára dňa 30.4.2018 výzvu OPKZP-PO4-SC451-2017-20 .

publikované 30.04.2018
 

Výzva zameraná na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

SIEA ako SO pre OP KŽP dňa 6.4.2018  vyhlásila 39. Výzvu zameranú na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území - OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

publikované 06.04.2018
 

Seminár o využívaní obnoviteľných zdrojov energie pri nízkouhlíkových riešeniach

O výsledkoch využívania obnoviteľných zdrojov energie pri nízkouhlíkových riešeniach na Slovensku, rôznych formách podpory a pripravovaných zmenách legislatívy sa hovorilo na seminári, ktorý sa uskutočnil 12. apríla 2018 v Bratislave. K dispozícii sú prezentácie zo seminára.

publikované 06.04.2018
 

Na podporu regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií je vyčlenených 7 miliónov €

Podpora vypracovania regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií je predmetom 39. výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z OP KŽP. Zvýhodnené budú stratégie, ktoré budú obsahovať aj smart riešenia.

publikované 06.04.2018
 

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 zo dňa 29. 03. 2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20.

publikované 29.03.2018
 

Usmernenie č.1 k 36. Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36

SIEA ako sprostredovateľský orgán pre OP KŽP vydala dňa 20.3.2018 Usmernenie č.1 k 36. výzve

publikované 20.03.2018
 

Upozornenie na uzavretie 19.výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19

SIEA ako SO pre OPKŽP uzatvára dňom 28.2.2018 výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 .

publikované 28.02.2018
 

Usmernenie č.1 k 35. Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35

SIEA ako SO pre OP KŽP vydala dňa 28.2.2018 Usmernenie č.1 k 35. Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35

publikované 28.02.2018
 

Usmernenie č. 3 k 19. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti budov

SIEA ako SO pre OP KŽP vydalo dňa 20.2.2018 Usmernenie č.3 k  výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19.

publikované 20.02.2018
 

Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Následných monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydala pre účely výziev v gescii SIEA „Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Následných monitorovacích správ projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS".

publikované 19.02.2018
 

Pozvánka na informačný seminár k 35. výzve

SIEA ako SO pre OP KŽP pripravila informačný seminár k 35. výzve zameranej na zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva. Seminár sa uskutoční 22.2.2018 v Bratislave.

publikované 29.01.2018
 

Výzva zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 27.12.2017 bola zverejnená 35. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

publikované 27.12.2017
 

Výzva zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 27.12.2017 bola zverejnená 36. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

 

publikované 27.12.2017
 

V roku 2018 plánuje SIEA vydať poukážky zo Zelenej domácnostiam za takmer 14 miliónov €

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018. Celkovo bude v roku 2018 k dispozícii takmer 14 miliónov €. Jedno z kôl bude venované výlučne inštaláciám kotlov na biomasu.

publikované 21.12.2017
 

Priemyselným podnikom pri znižovaní spotreby energie pomôžu európske fondy

Hoci má spotreba energie na Slovensku dlhodobo klesajúci trend, naďalej zostáva veľa priemyselných prevádzok, v ktorých sa energiou plytvá. V priemysle sa pritom využíva viac ako tretina spotrebovanej energie. Aj preto majú byť pri ďalšom znižovaní energetickej náročnosti v nasledujúcich rokoch najaktívnejšie priemyselné podniky. Pomôcť im pritom majú aj prostriedky z európskych fondov.

publikované 21.12.2017
 

Prevádzka na pracoviskách SIEA počas sviatkov

Z dôvodu čerpania dovolenky budú pracoviská Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry dňa 29.12.2017 zatvorené. Dňa 28.12.2017 bude podateľňa v sídle SIEA na Bajkalskej ulici v Bratislave otvorená do 14. h.

publikované 14.12.2017
 

Dotazník administratívnej záťaže

publikované 08.12.2017
 

V prvých materských školách obnovených vďaka európskej podpore spotrebujú podstatne menej energie už túto vykurovaciu sezónu

V prvých materských školách obnovených vďaka podpore z OP Kvalita životného prostredia spotrebujú menej energie už túto vykurovaciu sezónu. Celkovo bolo zatiaľ schválených 75 žiadostí obcí o príspevok na obnovu materských škôl, ďalšie projekty čakajú na hodnotenie

publikované 06.11.2017
 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018

publikované 02.11.2017
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.3.1

SIEA ako SO pre OP KŽP vyhlásila dňa 18.10.2017 výzvu na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

publikované 18.10.2017
 

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

Pre záujemcov o NFP zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC421-2017-30 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 12. októbra 2017 v Bratislave.

publikované 13.10.2017
 

Upozornenie k Zákonu o registrácii partnerov verejného sektora

publikované 10.10.2017
 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev OP KŽP na rok 2017

Ministerstvo životného prostredia  SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP  aktualizovalo indikatívny harmonogram výziev na rok 2017.

publikované 03.10.2017
 

Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

SIEA ako SO pre OP KŽP dňa 29.9.2017  vyhlásila 30.Výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch ( OPKZP-PO4-SC421-2017-30).

publikované 29.09.2017
 

Mikro, malé a stredné podniky môžu využiť 40 miliónov € na energetické audity a opatrenia z nich vyplývajúce

Mikro, malé a stredné podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok vo výške 85 % oprávnených výdavkov na realizáciu energetických auditov a opatrení z nich vyplývajúcich. Výzvu s týmto zameraním v celkovej hodnote 40 miliónov € vyhlásila SIEA 29.9.2017.

publikované 29.09.2017
 

Aktualizácia harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

MH SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie 25. septembra 2017 zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí.

publikované 26.09.2017
 

Výnimka zo systému riadenia EŠIF

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo  dňa 12. septembra 2017 na webovom sídle OP KŽP Výnimka zo Systému riadenia EŠIF.

publikované 12.09.2017
 

Aktualizovaná verzia Príručky k procesu VO pre DOP a NP

publikované 23.08.2017
 

Oznam o uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

MH SR ako SO pre OPVaI zverejnilo informáciu o uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

publikované 16.08.2017
 

Oznam o povinnosti registrácie podľa zákona č. 315/2016 - Register partnerov verejného sektora

SIEA oznamuje prijímateľom z OP KaHR stanovisko týkajúce sa implementácie zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

publikované 14.08.2017
 

Aktualizácia Príručky k procesu VO pre DOP a NP OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016

publikované 11.08.2017
 

Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie

SIEA ako SO pre OP KŽP zverejnila Schému štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie.

publikované 09.08.2017
 

Oznam o zverejnení príkladu finančnej analýzy k Výzve OPKZP-PO4-SC451-2017-20

SIEA ako SO pre OP KŽP zverejnila vzorový príklad k vypracovaniu finančnej analýzy v rámci Výzvy zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

publikované 09.08.2017
 

Usmernenie č.1 k Výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

SIEA ako SO pre OP KŽP vydalo dňa 30.6.2017 Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla ( OPKZP-PO4-SC451-2017-20).

publikované 30.06.2017
 

Usmernenie č. 4 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a 3.3.1-04

MH SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu VaI vydalo dňa 21.06.2017 Usmernenie č. 4 k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

publikované 22.06.2017
 

Usmernenie č. 4 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a 3.3.1-04

MH SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu VaI vydalo dňa 21.06.2017 Usmernenie č. 4 k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

publikované 22.06.2017
 

Usmernenie č. 4 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a 3.3.1-04

MH SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu VaI vydalo dňa 21.06.2017 Usmernenie č. 4 k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

publikované 22.06.2017
 

Usmernenie č. 4 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a 3.3.1-04

MH SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu VaI vydalo dňa 21.06.2017 Usmernenie č. 4 k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

publikované 22.06.2017
 

Usmernenie č. 4 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a 3.3.1-04

MH SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci OP VaI vydalo dňa 21.06.2017 Usmernenie č. 4 k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

publikované 22.06.2017
 

Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre OP Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí predložených k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov presiahol aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre Subjekty územnej samosprávy.

publikované 09.06.2017
 

SIEA hľadá znalcov z oblastí stavebníctva, strojárstva, vedy a výskumu

SIEA hľadá znalcov z oblastí stavebníctva, strojárstva, vedy a výskumu na overovanie hospodárnosti výdavkov v projektoch podporených z európskych fondov v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Kvalita životného prostredia a Výskum a inovácie.

publikované 09.06.2017
 

Usmernenie č.4 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 7.2.2017 Usmernenie č.4 k 6. výzve na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

publikované 09.06.2017
 

Upozornenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok

Žiadatelia o príspevok v rámci OP Výskum a inovácie musia byť najneskôr pred podpísaním zmluvy o NFP zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa týka všetkých, ktorí žiadajú sumu vyššiu ako 100 000 eur.

publikované 09.06.2017
 

Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v rámci operačného programu Výskum a inovácie je plánované na koniec mesiaca júl 2016, resp. začiatok mesiaca august 2016.

publikované 09.06.2017
 

Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP oznamuje, že dňa 6.6.2017 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou.

publikované 06.06.2017
 

Informácia o presiahnutí alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

SIEA ako SO pre OP KŽP oznámila 2.6.2017 informáciu o presiahnutí výšky alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy pre výzvu zameranú  na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OPKZP-PO4-SC431-2017-19.

publikované 02.06.2017
 

Usmernenie č. 3 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva SR ako SO pre OP VaI zverejnilo usmernenie o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04

publikované 29.05.2017
 

Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva ako SO pre OP VaI plánuje ukončením 3. hodnotiaceho kola uzavrieť výzvy OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04.

publikované 29.05.2017
 

Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI uzavrelo ku dňu 16.5.2017 výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.

publikované 16.05.2017
 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02

MH SR ako SO pre OP VaI informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02 plánuje výzvu uzavrieť.

publikované 05.05.2017
 

V 8. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 767 poukážok

V 8. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 767 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla.

publikované 04.05.2017
 

Výzva zameraná na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 28.4.2017 výzvu zameranú na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji  s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07.

publikované 28.04.2017
 

Na čo nezabudnúť pri častejších kolách Zelenej domácnostiam

V projekte Zelená domácnostiam môžu záujemcovia o príspevky žiadať o poukážku už každý mesiac. Častejšie kolá s menšími vyčlenenými čiastkami majú svoje špecifiká.

publikované 26.04.2017
 

Usmernenie č.4 k Výzve na podporu inovácií a technologického transferu - OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako SO pre OP VaI vydalo Usmernenie č.4 k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu - OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.

publikované 21.04.2017
 

V 7. kole Zelenej domácnostiam bolo vydaných 339 poukážok na fotovoltiku

V 7. kole projektu Zelená domácnostiam budú poukážky zaslané 339 domácnostiam, ktoré žiadali o príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov. Z nich 55 dostane poukážky na systémy bez využitia elektrických akumulátorov.

publikované 19.04.2017
 

Čo sa oplatí vedieť pri fotovoltických kolách Zelenej domácnostiam

V projekte Zelená domácnostiam bude najbližšie fotovoltické kolo s celkovou sumou 1 milión € vyhlásené v utorok 18. apríla 2017 o 15. h. Pri vyhodnocovaní žiadostí o príspevky je dôležitý čas korektného ukončenia žiadosti.

publikované 12.04.2017
 

SIEA hľadá znalcov na overovanie hospodárnosti výdavkov v projektoch podporených z európskych fondov

SIEA hľadá znalcov na overovanie hospodárnosti výdavkov v projektoch podporených z európskych fondov v rámci Operačných programov Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Kvalita životného prostredia a Výskum a inovácie.

publikované 11.04.2017
 

V šiestom kole Zelenej domácnostiam je vydaných 992 poukážok

V šiestom kole projektu Zelená domácnostiam bolo úspešných 992 žiadostí. Slovenská inovačná a energetická agentúra v najbližších dňoch rozpošle domácnostiam v mimobratislavských regiónoch zmluvy s poukážkami.

publikované 05.04.2017
 

Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SIEA ako SO pre OP KŽP vydalo dňa 30.3.2017 Usmernenie č.2 k 19. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

publikované 30.03.2017
 

Čo sa oplatí vedieť pred ďalšími kolami Zelenej domácnostiam

Skôr ako požiadate o poukážku z projektu Zelená domácnostiam, treba si pozorne prečítať aktualizovaný manuál k podávaniu žiadosti a všeobecné a osobitné podmienky. Najbližšie kolo bude vyhlásené v utorok 4. apríla 2017 o 15. h

publikované 29.03.2017
 

Aktualizácia Výzvy na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.5.1

SIEA ako SO pre OP KŽP aktualizuje Výzvu na odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

publikované 28.03.2017
 

Usmernenie č. 1 k 19. výzve na predkladanie žiadostí zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SlIEA ako sprostredkovateľský orgán pre OP Kvalita životného prostredia vydalo 23.03.2017 Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

publikované 23.03.2017
 

Na rekonštrukciu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je k dispozícii 130 miliónov €

Na rekonštrukciu a obnovu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je v aktuálnej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 130 miliónov €. Žiadosti je možné podávať priebežne.

publikované 15.03.2017
 

Aj v druhej výzve majú prioritu projekty obnovy verejných budov s najväčším potenciálom úspor

Šancu získať európsku podporu na projekty zamerané na zásadné zníženie energetickej náročnosti verejných budov v mimobratislavských regiónoch majú obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj ústredné orgány štátnej správy a verejnoprávne ustanovizne.

publikované 09.03.2017
 

2017026

publikované 07.02.2017
 

V roku 2016 SIEA spustila viacero nových podporných projektov a pripravuje ďalšie

V roku 2016 Slovenská inovačná a energetická agentúra realizovala viacero nových podporných mechanizmov, ktoré zaznamenali enormný záujem verejnosti. Pre nasledujúci rok pripravila ďalšie projekty. Aj pri nich platí, že mnohé budú k dispozícii vôbec po prvý raz.

publikované 28.12.2016
 

Usmernenie č. 3 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre OP Kvalita životného prostredia  vydala dňa 14.9.2016 Usmernenie č. 3 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

publikované 14.09.2016
 

Prezentácie zo seminára k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, poskytovaný v rámci výzvy s označením OPVaI - MH/DP/2016/1.2.2-02  bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. a 12.augusta v Banskej Bystrici a Košiciach.

publikované 15.08.2016
 

Zrušenie výzvy s kódom OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01

Ministerstvo hospodárstva SR ako Sprostredkovateľský orgán pre  OP Výskum a inovácie dňa 18.5.2016 zrušilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch prostredníctvom realizácie inovačných aktivít s kódom: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01.

publikované 18.05.2016
 

Usmernenie č.1 k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 28.4.2016 Usmernenie č.1 pre žiadateľov  v rámci výzvy zameranej na podporu inovácií a technologického tranferu ( kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01).

publikované 28.04.2016
 

Usmernenie č.1 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 7.marca 2016 vydala Usmernenie č.1 k 6.výzve  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

publikované 07.03.2016
 

SIEA zavádza systém označovania zariadení financovaných z OP KaHR

Slovenská inovačná a energetická agentúra zavádza od novembra 2015 osobitný systém označovania hnuteľných vecí nadobudnutých prijímateľmi nenávratných finančných príspevkov z európskych fondov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

publikované 09.11.2015
 

Usmernenie pre prijímateľov pomoci z končiaceho OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

SIEA upozorňuje prijímateľov pomoci, ktorí realizujú projekty podporené z končiaceho Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, na stanovené limitné termíny, dokedy je možné podávať žiadosti o platbu. Termíny vyplývajú z usmernenia, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR.

publikované 12.10.2015
 

SIEA zverejnila zoznam prvých oprávnených zariadení

SIEA na webovej stránke zelenadomacnostiam.sk zverejnila zoznam prvých zariadení , ku ktorým už boli predložené kompletné dokumenty preukazujúce splnenie technických požiadaviek. Zoznam bude priebežne dopĺňaný.

publikované 17.09.2015
 

Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam SIEA zverejní začiatkom augusta

SIEA začiatkom augusta 2015 zverejní prvé konkrétnejšie podmienky podpory pre inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. O vystavenie poukážok budú môcť domácnosti požiadať na jeseň.

publikované 09.07.2015
 

Prezentácie k výzve zameranej na rekonštrukciu verejného osvetlenia

Prinášame Vám prezentácie z konferencie Energeticky efektívne osvetlenie, ktoré sa priamo týkajú výzvy zameranej na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

publikované 18.06.2015
 

Projekt Zelená domácnostiam sa stal súčasťou sociálnych opatrení vlády

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov vďaka národnému projektu SIEA s názvom „Zelená domácnostiam". V tomto pilotnom projekte bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €.

publikované 28.05.2015
 

Odporúčania na spracovanie energetického auditu verejnej budovy

Súčasťou žiadostí o podporu projektov zameraných na zníženie spotreby energie vo verejných budovách z OP Kvalita životného prostredia budú aj energetické audity. Ako postupovať pri audite budov je uvedené v Odporúčaniach na spracovanie energetického auditu verejnej budovy, ktoré vypracovala SIEA.

publikované 04.05.2015
 

Inštalovaný výkon zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach si treba dobre zvážiť

Výška podpory z európskych fondov na malé zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach bude závisieť aj od toho, koľko zelenej energie môže zariadenie vyrobiť. Inštalovaný výkon zariadení si však treba dobre zvážiť.

publikované 16.03.2015
 

Nový Operačný program Výskum a inovácie je pripravený na realizáciu

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis, spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom a zástupcom Európskej komisie Christopherom Toddom predstavili 21.1.2015 nový Operačný program Výskum a inovácie.

publikované 21.01.2015
 

Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia

Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia sa uskutočnilo 18. decembra 2014. Ide o druhý najväčší operačný program. Európska komisia naň vyčlenila takmer 3,2 miliardy eur.

publikované 19.12.2014
 

Usmernenie k vypĺňaniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydáva aktualizáciu  usmernenia pre Prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

publikované 20.11.2014
 

Usmernenie k Verejnému obstarávaniu pre prijímateľov k uzatváraniu zmlúv na dodanie tovarov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydáva usmernenie pre Prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

publikované 19.11.2014
 

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich

Dňa 10.11.2014 sa uskutočnil seminár k výzve KaHR-21DM-1402 na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis).

publikované 18.11.2014
 

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 18. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP zameranej na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31DM-1401.

publikované 18.11.2014
 

Poučenie žiadateľov o dotáciu/NFP vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády SR

Za účelom predchádzania korupcie v procese poskytovania a čerpania dotácie/nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), Úrad vlády SR ako poskytovateľ dotácie/NFP, v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády SR, vydal  upozornenie pre žiadateľa o dotáciu/NFP.

 

publikované 11.11.2014
 

Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur

Na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, bude možné počas nasledujúcich piatich rokov čerpať 938,8 miliónov Eur z európskych investičných a štrukturálnych fondov.

publikované 07.11.2014
 

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21DM-1402

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 4. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na efektívne využívanie energie, kód výzvy KaHR-21DM-1402.

publikované 04.11.2014
 

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Viac ako 140 podnikateľov prejavilo záujem o bezplatné informačné semináre o podmienkach získania príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ so zameraním na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis). 

publikované 28.10.2014
 

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-31DM-1401

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na poskytovanie grantov na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. 

publikované 09.10.2014
 

Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-21DM-1402

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 23. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1402.

publikované 23.09.2014
 

Schéma pomoci de minimis pre Opatrenie 2.1 v znení dodatku č.1

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Schému na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich v znení dodatku č. 1.

publikované 19.09.2014
 

Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 12.9.2014 na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1. 

publikované 12.09.2014
 

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21DM-1401

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 12. 9. 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR -21DM-1401. Usmernením sa okrem iného zmenil termín uzávierky výzvy na 22. 9. 2014.

publikované 12.09.2014
 

Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 12. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31DM-1401.

publikované 12.09.2014
 

Zverejnenie schémy pomoci de minimis

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo 9. 9. 2014 Schému pomoci de minimis na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 4.

publikované 09.09.2014
 

Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-21DM-1401

publikované 09.09.2014
 

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na dosahovanie energetických úspor a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách

Viac ako 80 podnikateľov prejavilo záujem o bezplatné informačné semináre o podmienkach získania príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ so zameraním na dosahovanie energetických úspor a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

publikované 27.08.2014
 

Usmernenie k spôsobu predkladania dokumentácie na administratívnu kontrolu verejného obstarávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydáva usmernenie pre Prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

publikované 05.08.2014
 

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-21DM-1401

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich. 

publikované 09.07.2014
 

Usmernenie k požiadavkám na spôsob určenia ceny v rámci verejného obstarávania

SIEA ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KaHR vydalo usmernenie pre Prijímateľov NFP Opatrenia 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch, výzva KaHR 13SP-1201.

publikované 08.07.2014
 

Informácia o najčastejších nedostatkoch v procese verejného obstarávania

SIEA ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KaHR dáva do pozornosti Prijímateľov NFP najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní zistené pri výkone administratívnej kontroly za obdobie I. polroka 2014.

publikované 07.07.2014
 

Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-21DM-1401

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1401.

publikované 24.06.2014
 

Zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní účinné od 27.2.2014

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program KaHR si dovoľuje dať do pozornosti informáciu, že prezident SR Ivan Gašparovič v pondelok 10. februára 2014 podpísal zákon z  28. januára 2014.

publikované 25.02.2014
 

Určenie finančného limitu pre nadlimitnú zákazku VO

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast si dovoľuje informovať žiadateľov a prijímateľov NFP v rámci OP KaHR, že od 1. februára 2014 je účinná Vyhláška ÚVO, ktorá stanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku VO.

publikované 31.01.2014
 

SIEA od 1. januára 2014 zabezpečuje implementáciu štrukturálnych fondov EÚ v oblasti cestovného ruchu

SIEA s účinnosťou od 1. januára 2014 zabezpečuje aj implementáciu štrukturálnych fondov EÚ pre opatrenia týkajúce sa podpory podnikateľských aktivít v oblasti cestovného ruchu.

publikované 06.12.2013
 

Upozornenie k verejnému obstarávaniu v rámci OP KaHR

MH SR a SIEA upozorňujú žiadateľov/prijímateľov zo súkromného sektora, aby pri realizácii verejného obstarávania, preukázateľne začatom po 30. júni 2013, striktne postupovali v súlade s § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znením platnom a účinnom od 1. júla 2013. 

publikované 18.09.2013
 

Usmernenie k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) vydalo dňa 27. 8. 2013 usmernenie k vypĺňaniu a odoslaniu monitorovacích správ projektov v gescii SIEA prostredníctvom verejného portálu ITMS. 

publikované 27.08.2013
 

Usmernenie k verejnému obstarávaniu k 26.6.2013

RO pre OP KaHR  týmto oznamuje, že na základe novely z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnej od 1. júla 2013, dôjde k niektorým podstatným zmenám týkajúcim sa zadávania zákaziek v rámci verejného obstarávania. 

publikované 26.06.2013
 

Usmernenie k verejnému obstarávaniu k 25.6.2013

Vzhľadom na opakujúce sa zistenia auditov Európskej komisie poukazujúce na možný rozpor postupu verejných obstarávateľov s čl. 39 ods.1 smernice 2004/18/ES o verejnom obstarávaní, SIEA zverejňuje nasledovné usmernenie:

publikované 25.06.2013
 

Žiadatelia o nenávratné príspevky z OP KaHR môžu využiť aj mikropôžičkový program

Ministerstvo hospodárstva SR a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania podpísali zmluvu o spolupráci na spoločnom postupe pri využívaní mikropôžičkového programu záujemcami o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov prostredníctvom OP KaHR.

publikované 31.05.2013
 

Prezentácia zo seminárov o príspevkoch na nákup inovatívnych technológií, ktoré umožnia vytvoriť nové pracovné miesta

K dispozícii je prezentácia zo seminárov pre záujemcov o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov určené na nákup inovatívnych technológií, ktoré  umožnia vytvoriť pracovné miesta pre mladých ľudí. Podnikatelia môžu žadosti k výzve KaHR-111DM-1301 podávať do 10. júna 2013.

publikované 26.03.2013
 

SIEA sa zaujíma o podnety verejnosti k čerpaniu štrukturálnych fondov EÚ

SIEA v snahe o zabezpečenie efektívnej a transparentnej realizácie projektov podporených zo štrukturálnych fondov Európskej únie zriadila od 11. marca 2013 elektronický formulár na podávanie podnetov a pripomienok.

publikované 11.03.2013
 

Zmena termínu predkladania žiadostí na externých hodnotiteľov

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast rozhodol o predĺžení termínu na predkladanie Žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov do 5. apríla 2013.

publikované 06.03.2013
 

Termín predkladania projektov zameraných na nákup inovatívnych technológií bol predĺžený

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 4. 3. 2013 Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-111SP-1201, ktorá je zameraná na podporu nákupu inovatívnych technológií a vznik nových pracovných miest pre mladých ľudí. Usmernením bol predĺžený termín predkladania žiadostí do 26. apríla 2013.

publikované 04.03.2013
 

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111DM-1301

SIEA pozýva podnikateľov na semináre k výzve zameranej na  podporu zavádzania inovatívnych technológií, ktoré umožnia zamestnať aj mladých ľudí. Semináre k výzve KaHR-111DM-1301sa uskutočnia  od 18. 3. 2013 do 25. 3. 2013 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Bratislave.

publikované 27.02.2013
 

Výzva na predkladanie projektov zameraných na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 22.2.2013 výzvu KaHR-111DM-1301 na predkladanie projektov súvisiacich s nákupom inovatívnych technológií.  Žiadosti o príspevok je možné predkladať do 24. 5. 2013

publikované 22.02.2013
 

Výzva pre potenciálnych externých hodnotiteľov projektov OP KaHR

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 8. 2 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP KaHR v rámci Podopatrenia 1.1.1; Opatrenia 1.3, Prioritnej osi 2 a Opatrenia 3.1.

publikované 08.02.2013
 

Informačné semináre k výzve KaHR-31SP-1201

Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s Trnavským, Banskobystrickým a Košickým samosprávnym krajom organizuje informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31SP-1201 vyhlásenej dňa 21.12.2012 v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

publikované 06.02.2013
 

Odporúčanie k verejnému obstarávaniu v rámci OP KaHR

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo odporúčanie k verejnému obstarávaniu a pokyny pre výkon administratívnej kontroly verejného obstarávania v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.  K dispozícii je i prehľad najčastejších nedostatkov pri verejnom obstarávaní.

publikované 31.01.2013
 

Do troch rokov má mať bezpečnejšie osvetlenie 201 obcí a miest

Ako úspešne zrealizovať projekty rekonštrukcie verejného osvetlenia v 201 slovenských obciach, ktoré získajú prostriedky zo štrukturálnych fondov. To bola hlavná téma stretnutia, ktoré pre starostov a primátorov 24. 1. 2013 v Banskej Bystrici pripravila SIEA.

publikované 25.01.2013
 

Termín na predkladanie žiadostí o NFP na projekty výskumu a vývoja bol predĺžený

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 21.decembra 2012 Usmernenie č.2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR-13SP-1201.

publikované 21.12.2012
 

Aktuálne harmonogramy výziev zo štrukturálnych fondov EÚ

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast aktualizovalo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2012 a zároveň zverejnilo harmonogram na rok 2013.

publikované 19.12.2012
 

Zoznam schválených projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila zoznam 201 slovenských miest a obcí, ktoré si budú môcť v nasledujúcich rokoch zásadne zrekonštruovať verejné osvetlenie vďaka 36,4 miliónom € zo štrukturálnych fondov.

publikované 07.12.2012
 

Navýšenie alokácie finančných prostriedkov na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101

Alokácie finančných prostriedkov na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101bola navýšená na 18,5 mil. EUR. V rámci tejto výzvy sa uchádzajú o príspevok projekty súvisiace s inovatívnymi technológiami, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity.

publikované 03.12.2012
 

Termín na predkladanie žiadostí o NFP na projekty výskumu a vývoja bol predĺžený

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 23. 11. 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR – 13SP - 1201 zameranej na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Usmernením bol predĺžený termín na predkladanie žiadostí do 15. 1. 2013.

publikované 23.11.2012
 

Stanovenie konečnej výšky alokácie na podporu obnovy a modernizácie verejného osvetlenia

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznámilo zmenu  alokácie výzvy KaHR-22VS-1001 zameranej na modernizáciu verejného osvetlenia. Konečná alokácia na výzvu KaHR-22VS-1001 bola upravená na 36,4 mil. EUR.

publikované 22.11.2012
 

OP KaHR sa podarilo úspešne navýšiť o 225 mil. Eur

MH SR sa na základe iniciatívy predsedu EK José Manuela Barossu v spolupráci s príslušnými rezortmi a členmi Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku úspešne podarilo dosiahnuť zvýšenie alokácie finančných prostriedkov OP KaHR o 225 mil. €.

publikované 08.10.2012
 

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na výskum a vývoj

SIEA pripravila v mesiacoch september a október štyri semináre pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na priemyselný výskum a  experimentálny vývoj. Prezentácia zo seminárov je k dispozícii tu.

publikované 02.10.2012
 

K vyhodnoteniu žiadostí z výzvy KaHR-22VS-1001

Vzhľadom na množiace sa otázky týkajúce sa aktuálneho stavu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy KaHR-22VS-1001 zameranej na rekonštrukciu verejného osvetlenia,  Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje, že proces schvaľovania žiadostí je uzatvorený.

publikované 11.09.2012
 

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1201

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné semináre k výzve KaHR-13SP-1201zameranej na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Semináre sa uskutočnia do 1.10.2012 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a v Bratislave.

publikované 07.09.2012
 

Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s podporou inovácií prostredníctvom projektov zameraných na výskum a vývoj

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 31. 8. 2012 výzvu na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy KaHR-13SP-1201 je možné predkladať do 29. novembra 2012.

publikované 31.08.2012
 

Priemyselné parky podporené zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Pozrite si aktuálne informácie o priemyselných parkoch podporených z Sektorového operačného programu Priemysel a služby a Operačného programu kokurencieschopnosť a hospodársky rast. Záujemcovia môžu získať výhody investične pripravených plôch a bezplatné poradenstvo v oblasti získavania štátnej pomoci.

publikované 09.08.2012
 

Priemyselné parky podporené v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby

Pozrite si aktuálne informácie o priemyselných parkoch podporených z SOP Priemysel a služby. Záujemcovia môžu získať výhody investične pripravených plôch a bezplatné poradenstvo v oblasti získavania štátnej pomoci.

publikované 09.08.2012
 

Pripravovaná výzva na podporu výskumu a vývoja v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje v auguste vyhlásiť výzvu pre opatrenie 1.3 -  Podpora inovačných aktivít v podnikoch - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

publikované 07.08.2012
 

Zefektívňovanie prístupov k žiadateľom o podporu z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA zorganizovali 19. júla 2012  školenie pre  zamestnancov Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a SIEA, ktoré sú sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

publikované 23.07.2012
 

Viac prostriedkov zo štrukturálnych fondov na obnovu verejného osvetlenia

Finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré boli uvoľnené po zrušení výzvy KaHR-21SP-1202 určenej pre podnikateľov, budú použité na projekty zamerané na modernizáciu verejného osvetlenia z výzvy KaHR-22VS-1001. K sume vyše 17,6 milióna € pribudne ďalších vyše 33 miliónov €.

publikované 29.05.2012
 

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR–113DM–1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 23. mája 2012   Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR –113DM –1201.

publikované 23.05.2012
 

Zrušenie výzvy KaHR-21SP-1202

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2012 Usmernenie č. 1, ktorým dochádza k zrušeniu výzvy KaHR-21SP-1202.

publikované 03.05.2012
 

Výzva na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 23. 3. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Žiadosti je možné predkladať do 25. 6. 2012.

publikované 23.03.2012
 

Zrušenie výzvy KaHR-21SP-1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dňa 21. marca 2012 rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok KaHR-21SP-1201.

publikované 21.03.2012
 

Predĺženie lehoty na predloženie dokumentov o splnení podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy KaHR-22VS-1001

Žiadateľom, ktorí splnili podmienky odborného hodnotenia v rámci výzvy KaHR-22VS-1001 a boli vyzvaní na predloženie dokumentov na overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci, bola lehota predĺžená o 20 kalendárnych dní.

publikované 14.03.2012
 

Seminár k výzve KaHR-113DM-1201

Seminár pre záujemcov o príspevky zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách sa uskutoční len v Bratislave. Ďalšie tri plánované semináre sa neuskutočnia, pretože výzva KaHR-21SP-1201 bola zrušená.

publikované 06.03.2012
 

Výzva na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 29. 2. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Žiadosti je možné predkladať do 4. 6. 2012.

publikované 29.02.2012
 

Usmernenie č. 2 k Výzve KaHR-111SP-1101

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 28. februára 2012 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR - 111SP - 1101

publikované 28.02.2012
 

Odovzdávanie projektov v rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101

SIEA oznamuje potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101, že žiadosti o NFP sa budú preberať v zmysle podmienok uvedených vo výzve výlučne v sídle SIEA v Bratislave na Bajkalskej ulici č. 27 v dňoch 28.  a 29. 2. 2012.

publikované 27.02.2012
 

Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s účasťou výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 24. 2. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ pre projekty súvisiace s účasťou slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách. Žiadosti je možné predkladať do 24. 5. 2012.

publikované 24.02.2012
 

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-111SP-1101

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 21. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR - 111SP - 1101 na predkladanie Žiadostí o nenávratný príspevok na projekty súvisiace s inovatívnymi technológiami.

publikované 21.02.2012
 

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 1. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP/LSKxP - 1101.

publikované 01.02.2012
 

Zverejnenie dodatku č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce

Dňa 25. januára 2012 nadobudol platnosť a účinnosť  Dodatok č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis), DM - 5/2008, zverejnením v Obchodnom vestníku č. 17/2012.

publikované 25.01.2012
 

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na projekty zamerané na zavádzanie inovatívnych technológií v priemysle a službách

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila v januári 2012 štyri semináre pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách.

publikované 25.01.2012
 

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve KaHR–111SP/LSKxP–110, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6. a 7. 2. 2012. Prednášky sú venované príprave projektov súvisiacich s inovatívnymi technológiami, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity.

publikované 23.01.2012
 

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1101

SIEA v spolupráci s MH SR pripravila bezplatné informačné semináre pre podnikateľov, ktorí majú záujem o príspevky zo štrukturálnych fondov na nákup inovatívnych technológií. Semináre k výzve KaHR-111SP-1101 sa uskutočnia v januári v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a v Bratislave.

publikované 21.12.2011
 

Výzva pre podnikateľov na predkladanie žiadostí o príspevok na inovatívne technológie

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 16.12.2011 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Podopatrenia 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Do výzvy sa môžu zapojiť podnikateľské subjekty. Uzávierka výzvy je 19. marca 2012

publikované 16.12.2011
 

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo harmonogram výziev na rok 2012

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 9. 12. 2011 indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2012 a aktualizovalo indikatívny harmonogram výziev na rok 2011.

publikované 09.12.2011
 

Oznam pre Prijímateľov k predkladaniu a preplácaniu žiadostí o platbu

Oznam pre Prijímateľov k predkladaniu a preplácaniu žiadostí o platbu pre projekty Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre obdobie konca roka 2011 a začiatok roku 2012

publikované 26.10.2011
 

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR–111SP/LSKxP–1101 Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov , Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, ktoré sa uskutočnia od 21. 10. 2011.

publikované 17.10.2011
 

Predĺženie termínu na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Výzvy KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 13. októbra 2011 Usmernenie č. 6 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“). Usmernením sa predlžuje termín na predloženie ŽoNFP do 26.10.2011.

publikované 13.10.2011
 

Upozornenie o uvoľnení novej verzie ITMS portálu do prevádzky

Upozornenie o uvoľneni novej verzie ITMS portálu do prevádzky.

publikované 05.10.2011
 

Vyhlásenie výzvy pre podnikateľské subjekty

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. 9. 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podnikateľské projekty súvisiace s nákupom inovatívnych technológií, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity. Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Termín predkladania žiadostí je do 29. februára 2012.

publikované 30.09.2011
 

Zverejnenie schémy pomoci k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Dňa 13. septembra 2011 nadobudla platnosť a účinnosť Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu. Schéma určuje rámec podpory k pripravovanej výzve zameranej na projekty súvisiace s nákupom inovatívnych technológií, ktoré umožnia podnikateľom zamestnať príslušníkov rómskej komunity.

publikované 14.09.2011
 

Usmernenie č. 5 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. júla 2011 Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP-1001. Usmernením bol zároveň predĺžený termín predkladania projektov zameraných na priemyselný výskum a  experimentálny vývoj do 14. októbra 2011.

publikované 20.07.2011
 

Usmernenie prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS

S účinnosťou od 15. 7. 2011 nadobudlo platnosť usmernenie pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z výziev  administrovaných sekciou ŠF pre rozvoj MSP SIEA k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS.

publikované 18.07.2011
 

Usmernenia k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR

Dňa 23. 06. 2011 nadobudla účinnosť „Aktualizácia č. 3 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. V tejto súvislosti bolo 24. 6. 2011 aktualizované aj usmernenie určené pre výzvy, ktorých implementáciu má v gescii Sekcia štrukturálnych fondov pre rozvoj malého a stredného podnikania SIEA.

publikované 17.07.2011
 

Upozornenie k výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001, ktoré bude súvisieť so zmenou zákona č. 158/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Usmernením sa zároveň predĺži termín predkladania žiadostí.

publikované 17.06.2011
 

Oznámenie o ukončení pôsobenia sekcie štrukturálnych fondov Národnej agentúry pre rozvoj malého stredného podnikania

Ministerstvo hospodárstva  SR oznamuje, že k 11.06.2011 dochádza k presunu činností spojených s implementáciou opatrení v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a  Sektorového operačného programu Priemysel a služby z doterajšej pôsobnosti Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania do pôsobnosti SIEA.

publikované 10.06.2011
 

Usmernenie č. 4 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 26. 5. 2011 Usmernenie č. 4 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001. Projekty zamerané na priemyselný výskum a  experimentálny vývoj je možné predkladať  do 16. 9. 2011.

publikované 26.05.2011
 

MH SR pripravuje usmernenie k výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva SR 31. 3. 2011 oznámilo, že v súvislosti so zmenou zákona o verejnom obstarávaní pripravuje usmernenie k výzve KaHR-13SP-1001. Usmernením bude zároveň predĺžený termín predkladania projektov zameraných na priemyselný výskum a experimentálny vývoj.

publikované 31.03.2011
 

Usmernenie pre prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu (priebežnej a záverečnej) prostredníctvom verejného portálu ITMS

V zmysle aktuálneho Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém“) je prijímateľ povinný s účinnosťou od 1.5. 2010 zasielať Žiadosť o platbu (Priebežná/Záverečná) prostredníctvom verejného portálu ITMS.

publikované 28.02.2011
 

Aktualizácia č. 2 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie OP KaHR

Dňa 10.02.2011 nadobudla účinnosť "Aktualizácia č. 2 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“.

publikované 28.02.2011
 

Upozornenie pre žiadateľov / prijímateľov – dodržiavanie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní

V záujme zabezpečenia ochrany finančných záujmov Európskej únie si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu dôsledného dodržiavania ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

publikované 17.02.2011
 

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1001

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-13SP-1001 Opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ktoré sa uskutočnia 14. - 17. marca 2011.

publikované 07.02.2011
 

Usmernenie č. 3 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 16. decembra 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve KaHR -13SP-1001  zameranej na podporu výskumu a vývoja. Usmernením bol zároveň predĺžený termín predkladania žiadostí do 30. 6. 2011.

publikované 16.12.2010
 

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo harmonogram výziev na rok 2011

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 14. 12. 2010 harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2011 a aktualizovalo harmonogram výziev na rok 2010. Z harmonogramov vyplýva, že výzva pre menšie podnikateľské projekty zamerané na energetickú efektívnosť a využívanie OZE už nebude vyhlásená.

publikované 14.12.2010
 

Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu monitorovacej správy projektu (priebežnej a záverečnej) a následnej monitorovacej správy projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS - aktualizované

V zmysle aktuálneho Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém“) je prijímateľ povinný s účinnosťou od 1. 10. 2010 zasielať monitorovacie správy projektu (priebežné, záverečné a následné) prostredníctvom verejného portálu ITMS.

publikované 01.10.2010
 

Usmernenie č. 2 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky vydalo dňa 29. septembra 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“).

publikované 29.09.2010
 

Bezplatné semináre k Výzve KaHR-21SP-0801

bezplatné informačné semináre pre podnikateľov o grantoch na projekty zamerané na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Termíny a miesta konania seminárov:

24.10.2008 Košice, Hotel Centrum - Dom techniky, Južná trieda 2/A

29.10.2008 Banská Bystrica, Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám. L. Štúra 1

30.10.2008 Trenčín, Piano club, Pod Sokolice 12-16

publikované 23.09.2010
 

Pozastavenie výzvy KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky rozhodlo o pozastavení výzvy KaHR-13SP-1001 na podporu inovačných aktivít v podnikochí prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

publikované 14.09.2010
 

Upozornenie k predkladaniu monitorovacích správ

Upozorňujeme prijímateľov na predĺženie prechodného obdobia do 30. 9. 2010, počas ktorého prijímateľ nebude povinný priebežné monitorovacie správy, záverečnú monitorovaciu správu projektu a následné monitorovacie správy projektu vypĺňať a odosielať elektronicky prostredníctvom verejnej časti IT monitorovacieho systému.

publikované 06.09.2010
 

Predĺženie prechodného obdobia do konca septembra, počas ktorého nie je potrebné vypĺňať monitorovacie správy cez ITMS

V zmysle aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (verzia 4.2) si dovoľujeme informovať prijímateľov pomoci o predĺžení prechodného obdobia do 30. 9. 2010.

 

publikované 06.09.2010
 

Usmernenie č.1 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR vydalo 5. augusta 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP- 1001. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je spresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

publikované 05.08.2010
 

Zrušenie výzvy KaHR-21DM-1001

Monisterstvo hospodárstva a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  rozhodlo 16. 7. 2010 o zrušení výzvy KaHR-21DM-1001 zameranej na podporu na zvyšovania energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené do termínu zrušenia výzvy budú vrátené žiadateľom.

publikované 16.07.2010
 

Výzva pre malých a stredných podnikateľov na predkladanie žiadostí o podporu projektov zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 3. mája 2010 výzvu pre malých a stredných podnikateľov na predkladanie žiadostí o príspevok na projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Žiadosti je možné predkladať do 2. augusta 2010.

publikované 03.05.2010
 

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu projektov zameraných na priemyslený výskum a expertimentálny vývoj

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 26. apríla 2010 výzvu KaHR-13SP-1001 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, v rámci opatrenia 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch.

publikované 26.04.2010
 

Prerušenie prevádzky modulu pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta

V období od 20. 4. 2010 do 28. 4. 2010 bude z dôvodu rozšírenia funkcionalít odstavený modul pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta.

publikované 16.04.2010
 

Usmernenie č. 1 k Výzve k Výzve KaHR-22VS-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. marca 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-22VS-1001. Cieľom Usmernenia je spresnenie odborno-technických podmienok výzvy.

publikované 26.03.2010
 

Opätovné spustenie portálu ITMS

Od 8. 3. 2010 opäť funguje verejný portál ITMS - predkladanie žiadostí o NFP v elektronickej verzii.

publikované 10.03.2010
 

Žiadosti nie je možné predkladať cez verejný portál ITMS

Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje, že verejný portál ITMS je do dátumu 8.3.2010 iba v čítacom móde, t.j. nie je možné v žiadostiach o NFP a žiadostiach o platbu ukladať žiadne zmeny. Prijímatelia realizujúci projekty sú od dňa 1.3.2010 povinní žiadosti o platbu predkladať výlučne v papierovej podobe.

publikované 01.03.2010
 

Upozornenie č. 2 k Výzve KaHR-21SP-0901

Ministerstvo hospodárstva upozorňuje žiadateľov, ktorí pre technické problémy so systémom ITMS nemohli odoslať Žiadosti o NFP k Výzve KaHR-21SP-0901 v plánovanom termíne do 1. marca 2010, že platnosť príloh, ktoré sú výzvou časovo obmedzené, sa predlžuje o  21 kalendárnych dní.

publikované 01.03.2010
 

Predĺženie výzvy KaHR-21SP-0901

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 26. februára 2010 predĺžilo výzvu KaHR-21SP-0901. V rámci Usmernenie č. 3 zmenilo termín predkladania žiadostí o NFP z 1. marca 2010 na 22. marca 2010.

publikované 26.02.2010
 

Výzva pre mestá a obce bude vyhlásená 15. marca 2010

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznámilo, že pripravovaná výzva pre mestá a obce na predkladanie projektov zameraných na rekonštrukciu verejného osvetlenia bude vyhlásená 15. marca 2010.

publikované 24.02.2010
 

Predĺženie Výzvy KaHR-21SP-0901 do 1. marca 2010

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 17. februára 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP KaHR – 21SP – 0901, cieľom ktorého je zmena termínu predkladania žiadostí o NFP z pôvodného 22. február 2010 na 1. marca 2010.

publikované 17.02.2010
 

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-21SP-0901

Ministerstvo hospodárstva vydalo 27. januára 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-21SP-0901. Cieľom usmernenia je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci výzvy.

publikované 27.01.2010
 

Upozornenie č. 2 k Výzve KaHR-13DM-0901

Vzhľadom na technické problémy v rámci verejného portálu ITMS SIEA upozorňuje potenciálnych žiadateľov, ktorí chcú v rámci Výzvy KaHR-13DM-1001 požiadať o nenávratný finančný príspevok na oprávnené aktivity podľa bodu G2, G4 a G5 schémy pomoci , ako majú postupovať v prípade, že ponuka merateľných ukazovateľov v rámci tabuľky č. 12 na portáli ITMS neobsahuje povinné merateľné ukazovatele.

publikované 26.01.2010
 

Výzva KaHR-111SP-1001 na predkladanie žiadostí o príspevok na nákup inovatívnych technológií

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu KaHR-111SP-1001 na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Žiadosti o nenávratné príspevky je možné predkladať do 26. apríla 2010.

publikované 25.01.2010
 

Výsledky schvaľovacieho procesu jednotlivých žiadostí o nenávratný finančný príspevok sú oznamované žiadateľom príslušným sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom až po ukončení celého procesu hodnotenia

Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje všetkých žiadateľov, že v zmysle vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, sú výsledky schvaľovacieho procesu jednotlivých podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok oznamované všetkým žiadateľom príslušným sprostredkovateľským orgánom až po ukonční celého procesu hodnotenia.

publikované 10.06.2009
 

 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).