femdom-scat.com
femdommania.net

V rámci projektu ClusterFY predstavilo Holandsko svoj inovačný potenciál

Súčasťou medzinárodného seminára projektu ClusterFY, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16.-18.10.2017 v holandskom Gröningene, boli aj exkurzie do inovatívnych firiem pôsobiacich v “high–tech” segmentoch.

 

Partneri projektu zo Slovenska, Poľska, Rumunska, Španielska, Grécka, Litvy a domáceho Holandska si na podujatí vymenili skúsenosti v oblasti klastrových politík, medzinárodnej spolupráce a posudzovania kvality klastrov.

Holandsko, ktoré patrí medzi inovačných lídrov v rámci Európy, účastníkov previedlo špičkovými pracoviskami v oblasti úpravy a čistenia vôd, energetickej efektívnosti, sociálnych inovácií a biochémie. Medzi silné stránky krajiny, ktorá je v inovačnej výkonnosti na 5. mieste z 36 európskych krajín, patrí excelentný výskum a vývoj, rozvoj ľudských zdrojov a vysoký podiel firiem s vlastným vývojom a výskumom.

Zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá je jedným z partnerov projektu, účastníkov informovali o pripravovanom harmonograme certifikácie klastrov na Slovensku podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA). V súčasnosti prejavili záujem o certifikáciu v roku 2018 na bronzový a zlatý odznak excelencie štyri klastre.

ClusterFy_stretnutie_stakeholderov_112017_3.jpg