Zelená pre certifikáciu klastrov na Slovensku

Klastrové organizácie na Slovensku sa môžu uchádzať o certifikát Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorý je partnerom Európskej komisie. Na Slovensku môžu benchmarking klastrov aktuálne vykonávať štyria vyškolení experti zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).


„Klastre, ktoré sú držiteľmi certifikátov ESCA, sú zaradené do európskej databázy klastrov, majú ľahší prístup k medzinárodným projektom a kontaktom v rámci celej Európy a zvyšuje sa ich bonita na trhu. Certifikát ESCA je predpokladom určitej kvality klastra, má teda podobnú váhu ako certifikácia firiem podľa štandardov ISO,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

Na školení expertov na benchmarking klastrov z krajín Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo 19.-21. septembra 2017 v nemeckom Stuttgarte, získali certifikáty oprávňujúce vykonávať benchmarking klastrov aj pracovníci SIEA. Vďaka tomu je aj v budúcnosti  pre klastrové organizácie zabezpečené možnosť na re-certifikáciu, prípadne na certifikáciu na vyšší stupeň excelencie.

 

Na Slovensku bolo v minulých rokoch v rámci medzinárodných projektov CENTRAMO a ACE certifikovaných 14 klastrov na bronzový odznak excelencie a jeden klaster (IT Valley Košice) na zlatý certifikát. Všetkým týmto klastrom skončila alebo končí tento rok platnosť ich certifikácie. Benchmarking je základným predpokladom pre analýzu klastrov a následné udelenie certifikátu ESCA. V niektorých krajinách Európskej únie v zmysle ich národnej legislatívy je pre uznanie klastrovej organizácie potrebná certifikácia na bronzový odznak excelencie.